Blog
8 phút đọc

Data Mart là gì? Tổng quan về Data Mart

Data Mart là một công cụ hữu ích giúp giải quyết các vấn đề hiệu quả trong phân tích dữ liệu kinh doanh. Tuy nhiên, để xây dựng và quản lý hiệu quả, bạn cần hiểu rõ về các khái niệm cơ bản cũng như các bước để triển khai cơ sở dữ liệu này. Trong bài viết này, Mastering DA sẽ giới thiệu Data Mart là gì và những điều cần biết khi sử dụng trong kinh doanh.

Khái niệm

Data Mart được định nghĩa là một phiên bản đơn giản hóa của Data Warehouse. Nó cung cấp dữ liệu phục vụ cho một nhóm người dùng cụ thể, ví dụ như các bộ phận hoặc một nhóm làm việc trong một bộ phận nhất định của tổ chức.

Một Data Mart được tạo ra khi tổng kho dữ liệu của doanh nghiệp (EDW) không thể đáp ứng được việc cung cấp dữ liệu đúng với nhu cầu của khách hàng. Hoặc nhu cầu logic dữ liệu dưới dạng phù hợp với chi phí và không gian của chợ dữ liệu.

Lý do để tạo nên một trung tâm dữ liệu Data Mart

Hiện nay, nhu cầu sử dụng Data Mart trong các tổ chức ngày càng gia tăng nhờ những ưu điểm vượt trội như:

 • Tăng tốc độ truy xuất dữ liệu bằng cách tối ưu hóa các cấu trúc dữ liệu và tập trung vào những thông tin cần thiết cho các nhóm người dùng cụ thể.
 • Cho phép tổ chức tích hợp dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau vào một cấu trúc dữ liệu duy nhất.
 • Tăng cường khả năng phân tích và báo cáo, giúp người dùng thực hiện các truy vấn phức tạp, phân tích dữ liệu và tạo báo cáo dễ dàng.
 • Cung cấp các thông tin và phân tích chính xác giúp tổ chức đưa ra quyết định kinh doanh hiệu quả.
 • Tăng cường hiệu suất và hiệu quả của tổ chức nhờ quá trình trích xuất dữ liệu nhanh chóng và chuẩn xác.
 • Cung cấp dữ liệu một cách nhất quán và đáng tin cậy cho các nhóm người dùng cụ thể.

Những ưu điểm vượt trội của Data Mart

Các loại Data Marts thông dụng

Cơ sở dữ liệu này được phân thành 3 loại chính bao gồm: Data Mart độc lập – Independent Data Marts, Data Mart phụ thuộc – Dependent Data Marts và Data Mart kết hợp – Hybrid Data Marts.

Dependent Data Marts

Dependent Data Marts là loại Data Mart phụ thuộc vào Data Warehouse. Khi được yêu cầu phân tích một chủ đề cụ thể, những Data Mart phụ thuộc sẽ truy xuất thông tin cụ thể có liên quan từ Data Warehouse.

Đặc điểm của Data Mart phụ thuộc

Đặc điểm của Data Mart phụ thuộc

Independent Data Marts

Đây là loại Data Mart hoạt động mà không cần lấy thêm các dữ liệu từ Data Warehouse. Independent Data Marts được sử dụng cho những mục đích cụ thể và được lưu trữ ở cả bên trong và bên ngoài Data Warehouse.

Ví dụ về Data Mart độc lập

Hybrid Data Marts

Hybrid Data Marts là loại Data Mart cho phép kết hợp dữ liệu từ ngoài Data Warehouse. Dạng Datamart này phù hợp trong nhiều trường hợp, đặc biệt là khi tích hợp Adhoc, ví dụ như thêm mới nhóm một tổ chức.

Các bước triển khai Data Mart

Các bước quan trọng để triển khai cơ sở dữ liệu này bao gồm Designing (thiết kế), Constructing (Xây dựng), Populating (Cư trú), Accessing (Truy cập), Managing (Quản lý).

Quy trình triển khai Data Mart 

Quy trình triển khai Data Mart

Designing

Đây là bước đầu tiên trong quy trình Data Mart. Giai đoạn thiết kế bao gồm toàn bộ các chức năng từ việc khởi tạo yêu cầu với trung tâm dữ liệu bằng cách thu thập dữ liệu các yêu cầu thiết kế logic và vật lý của trung tâm dữ liệu, bao gồm các nhiệm vụ:

 • Thu thập các yêu cầu kinh doanh, kỹ thuật.
 • Xác định nguồn dữ liệu (Data).
 • Chọn tập hợp con dữ liệu phù hợp.
 • Thiết kế logic và vật lý của Data Mart.

Constructing

Constructing bao gồm việc tạo cơ sở dữ liệu (CSDL) vật lý và các cấu trúc logic được liên kết với Data Mart nhằm cung cấp khả năng truy cập nhanh chóng và hiệu quả với dữ liệu.

Bước này bao gồm các nhiệm vụ:

 • Tạo CSDL vật lý và các cấu trúc logic như là không gian bảng được liên kết với Data Warehouse.
 • Tạo các lược đồ như bảng và chỉ mục được mô tả trong phần thiết kế.
 • Xác định phương pháp tốt nhất để thiết lập bảng và cấu trúc truy cập.

Populating

Đây là giai đoạn bao gồm các tác vụ liên quan đến việc lấy dữ liệu từ nguồn, làm sạch dữ liệu, sửa đổi dữ liệu theo đúng định dạng và mức độ chi tiết, sau đó chuyển nó vào Data Mart.

Populating bao gồm các nhiệm vụ:

 • Ánh xạ từ các nguồn dữ liệu đến các nguồn dữ liệu mục tiêu.
 • Trích xuất thông tin dữ liệu.
 • Làm sạch và chuyển đổi các dữ liệu.
 • Tải dữ liệu vào Data Mart.
 • Tạo và lưu trữ các dữ liệu.

Accessing

Accessing liên quan đến quá trình đưa dữ liệu vào sử dụng bao gồm các thao tác truy vấn và phân tích dữ liệu, tạo báo cáo, biểu đồ và xuất bản chúng.

Bước này bao gồm các nhiệm vụ:

 • Thiết lập và lớp trung gian để công cụ front-end sử dụng. Lớp này chuyển các hoạt động CSDL và tên đối tượng thành các điều kiện kinh doanh để người dùng cuối có thể tương tác với trung tâm dữ liệu bằng cách sử dụng các từ liên quan đến các chức năng của nghiệp vụ.
 • Thiết lập và quản lý kiến trúc CSDL giúp các truy vấn đồng ý thông qua công cụ front-end tiến hành một cách nhanh chóng và hiệu quả.

Managing

Giai đoạn Managing bao gồm việc quản lý Data Warehouse trong suốt thời gian nó tồn tại. Ở bước này, các chức năng quản lý được thực hiện như sau:

 • Cung cấp quyền truy cập an toàn vào dữ liệu.
 • Quản lý sự tăng trưởng của các dữ liệu.
 • Tối ưu hóa hệ thống tạo hiệu suất tốt hơn.
 • Đảm bảo tính khả dụng của sự kiện đối với các lỗi hệ thống.

Data Mart là một giải pháp hiệu quả để tối ưu hóa việc sử dụng dữ liệu trong tổ chức. Hy vọng với những thông tin trên đã giúp cho bạn hiểu được Data Mart là gì cũng như các đặc điểm của cơ sở dữ liệu này. Nếu bạn đang muốn tìm hiểu thêm về lĩnh vực Data Analytics, hãy tham khảo những kiến thức chuyên môn trong các chuyên đề khác tại mastering-da.com nhé!