CHUYÊN GIA CỦA CHÚNG TÔI

Có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, đào tạo và tư vấn
tại các Doanh nghiệp hàng đầu ở Việt Nam và quốc tế

Ms. PHƯƠNG THẢO
---
Former Business Analytics Manager
@SIFT Analytics Group
Founder & Managing Director
@Mastering Data Analytics

Phương Thảo hiện đang là BI/BA Trainer. Thảo từng là Business Analytics Manager tại Công ty tư vấn phân tích dữ liệu SIFT Analytics Group (Singapore) với vai trò quản lý dự án phân tích, sử dụng công nghệ phân tích như Qlik Sense, Tableau, Alteryx … để hiểu dữ liệu khách hàng, tương tác với nhiều bộ phận kinh doanh và phân tích của khách hàng, xây dựng và rà soát mô hình học máy, trình bày kết quả phân tích với Ban quản trị cấp cao về dự án. Ngoài những dự án tư vấn cho các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, Thảo từng tham gia tư vấn các dự án Global như dự án với DFS – Duty Free Store cùng với team Singapore.

Trước đó, Thảo cũng có nhiều năm kinh nghiệm phân tích dữ liệu tại Hội sở chính cho Ngân hàng, tập đoàn Tài chính Top 1 tại Việt Nam. Trong nhiều năm làm việc, Thảo cũng đã sử dụng SAS VA, SQL, Excel, Power BI, XLSTAT, Palisade, Frontline Solver … thực hành phân tích và làm nhiều báo cáo phân tích chuyên sâu cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cấp cao. Thảo cũng đạt chứng chỉ về Power BI như DA100 (Leader in BI Platform), chứng chỉ Alteryx (Leader in Data Science & Machine Learning Platform), chứng chỉ Business Analytics của Cambridge …

Ngoài ra, Thảo còn là Diễn giả tại nhiều sự kiện Data Analytics, Giảng viên cho những khóa đào tạo của SIFT và các đối tác, doanh nghiệp bên ngoài như BIDV, Merck, HSC, AEON Vietnam … Thảo có chia sẻ những kiến thức về BI, BA qua Page Phuong Thao Analytics, hiện hơn 10.000 Followers.

Mr. JOSEPH TAN
---
Executive Consultant
@Northpointe Bank, Grand Rapids, MI, USA

Anh Joseph Tan tốt nghiệp Bachelor of Science, Computer Science, Arcadia University, Glenside, PA, đồng thời sở hữu certified Scrum Master, Scrum Alliance.

Anh đã có hơn 15 năm làm việc về tư vấn Big 4, ngân hàng và dịch vụ tài chính. Anh đã từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như Partner, Technology Advisory; Seniror Manager, Financial Services Advisory; Executive Consultant tại các doanh nghiệp hàng đầu tại Mỹ, bao gồm Northpointe BankSelene Finance và Ernst & Young, LLP (EY)

Anh Joseph Tan có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu về trực quan hóa dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm. Cụ thể là:

 • Cloud Technologies: Azure, AWS
 • Web Technologies: Node.js, React, Angular, MVC, ASP.NET, HTML, CSS
 • Programming: Python, C#, VB.NET, JavaScript, T-SQL, PL/SQL
 • Database: SQL Server, Oracle, MySQL, Data Warehouse, Data Governance, Master Data Management, Dimensional Modeling
Mr. TRÌNH NGUYỄN
---
Former Head of Sales Operation & Sales Effectiveness Manager
@FMCG Corporates

Anh Trình Nguyễn có nhiều năm kinh nghiệm làm việc tại các tập đoàn FMCG đa quốc gia ở mảng Sales OperationSales Effectiveness, anh đã tham gia quản lý và phát triển nhiều dự án Business Intelligence của công ty với công nghệ TableauPower BI cũng như xây dựng các hệ thống phục vụ cho việc self-service analytics.

Với nhiều năm kinh nghiệm trong mảng hiệu quả và vận hành bán hàng, anh Trình có những trải nghiệm phân tích dữ liệu thực tế và thay đổi cách người dung tổ chức và sử dụng dữ liệu hiệu quả. Ngoài ra anh Trình cũng là diễn giả nhiều sự kiện về Data và tham gia tư vấn cho các dự án hệ thống xây dựng dữ liệuperformance reporting.

Các công cụ Business Intelligence chính mà anh đã từng sử dụng trong quá trình làm việc: SQL Server, Power Query, Power BI, Tableau, MSBI (SSAS, SSIS), VBA.

Mr. IMRAN MAJID
---
Deputy Director, Head of Data Management, INsights & Complex Reports
@FECREDIT

Anh Imran Majid  tốt nghiệp MBA, Finance & MIS tại Institude of Business Administration, Pakistan
Anh có kinh nghiệm làm việc với vai trò là Director of Analytics trong lĩnh vực Tài chính. Đặc biệt là các kỹ năng phân tích liên quan đến  lợi nhuận khách hàng, mô hình thống kê, kho dữ liệu, thay đổi cách quản lý, dự án chuyển đổi phân tích dự đoán.

Anh đã có gần 17 năm làm việc ở nhiều vị trí Managaing Analytics, Head of Retail Banking Launch Team, Head of Customer Analytics & CRM, Head of Analytics, Head of Data Management, Insights & Complex Reports tại các ngân hàng hàng đầu như HSBC, Barclays, Mashreq, NBAD và FECREDIT

Trong quá trình làm việc, anh đã phụ trách nhiều dự án quan trọng như chịu trách nhiệm xây dựng Hệ thống Data & Analytics, bao gồm Data, Insights và Phân tích nâng cao; triển khai Chiến lược Dữ liệu với quá trình chuyển đổi Datawarehouse từ On – Permise sang Oracle Cloud; xây dựng và và quản lý Data và Data Quality Framework; xây dựng lộ trình phân tích dữ liệu để đưa ra những kết quả phân tích theo mô hình từ mô tả, dự đoán đến phân tích xu hướng.

Mr. TARUN SAYAL
---
Manager/Team Leader
@Deloitte Consulting South East Asia, Vietnam

Anh Tarun Sayal đã có hơn 14 năm kinh nghiệm làm việc ở vị trí quản lý với các chuyên môn về Quản lý dự án, Kỹ thuật dữ liệu, BI Reporting & Analysis, Quản lý dữ liệu, Đánh giá và khám phá dữ liệu trên BFSI

Hiện tại, anh đang đảm nhiệm vị trí Manager tại Deloitte, trước đó anh từng là Manager/ Team leader ở các công ty lớn như Ernst n Young (E&Y), Accenture Services Pvt. Ltd chuyên ngành Quản lý dự án. Anh đã có kinh nghiệm trong vai trò Project Manager của nhiều dự án liên quan đến việc sử dụng Azure Data Factory, SSIS, SQL và các công cụ ETL khác. Anh đã tham gia phát triển nhiều dự án liên quan đến Master Data Management, Data Quality, Data & BI Solutions cho các Ngân hàng Việt Nam. Anh cũng từng tham gia tư vấn cho Doanh nghiệp bao gồm Phát triển Kinh doanh, Thuyết trình, Xây dựng Proposals và RFPs, xây dựng dashboard tổng quan cho Khách hàng Ngân hàng và FMCG,…

Anh sở hữu các chứng chỉ về AWS Cloud Practitioner Certified TrainingSAS Base and Advance Certified Training Strategy.

Các kỹ năng và công cụ chính mà anh đã từng sử dụng trong quá trình làm việc:

 • Kỹ năng: Agile Project Managemet, Data Management and Governance, Master Data Management, Data Engineering, Data Strategy & Assessment, Data Analysis, BFSI Exposure (Ngành tín dụng, Doanh nghiệp và Ngân hàng Bán lẻ và Ngành Bảo hiểm) 
 • Công cụ/ ngôn ngữ sử dụng: Microsoft Azure Data Factory, SSIS, SAS Suite, BI Tools (Tableau, SAS VA, Qlik, PowerBI), SQL, JIRA, Python, PowerShell
 • Công nghệ đám mây (Cloud Technologies): AWS, SAS Suite
Mr. TÚ NGUYỄN
---
CEO & Founder @DATA SERVICES
Operation Director @VietBI

Anh hiện tại là Chuyên gia tư vấn về Chuyển đổi số (Digital Transformation) và chuyên sâu về Phân tích dữ liệu Kinh doanh (Sales and Human Resouces – Bán hàng và Nhân sự). Anh cũng đang Quản lý công ty làm dịch vụ dữ liệu và tư vấn phân tích dữ liệu – Dataservices Corp

Anh là một Doanh nhân với hơn 18 kinh nghiệm điều hành, đầu tư trong các lĩnh vực kinh doanh khác nhau như Dầu khí, Hậu cần, Bán lẻ, Thực phẩm và Giáo dục.

Anh cũng là sáng lập của Cộng đồng Phân tích Dữ liệu Thông minh – VietBI – Viet Business Intelligence

Ms. Trang Nguyễn, Ph.D
---
Former Head of Product and Data Analytics @ CIC Data Mining & Analytics

Chị Trang Nguyễn từng là Head of Product and Data Analytics, CIC Data Mining & Analytics, tại đây chị quản lí nhóm gồm 32 nhân sự, công việc chính là xây dựng mô hình Toán, mô hình phân tích dữ liệu kinh doanh cho các khách hàng là hơn 20 Ngân hàng và các tổ chức tài chính. 

Trước đó, chị Trang từng tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ (M.S & Ph.D) chuyên ngành Applied Mathematics, Operations Researchs tại University of Florida với điểm GPA tuyệt đối 4.00/4.00 cho cả 2 chương trình này tại Mỹ. Trước đó, chị Trang tốt nghiệp chương trình Applied Mathematics and Informatics tại Hanoi University of Technology với GPA 9.06/10, Thủ Khoa.

Chị Trang đã có hơn 20 công trình nghiên cứu/ bài báo chuyên ngành (Publications) trong chuyên ngành của mình, ngoài ra chị cũng có kinh nghiệm làm việc dày dặn qua các vị trí  Senior Researcher (Department of Industrial and Systems Engineering, International University, HCMC National University); Senior Researcher/Engineer (C4I Department, Viettel Research and Development Institute, Viettel Group; Lead researcher in Core Technology Center); Lead Consultant (SIFT Analytics Group, Lead of Technical Department on Advanced Analytics and Optimization in Asia Pacific Area of SIFT AG), Head of Product and Data Analytics (Manager, lead data modeling team to build credit score, fraud score models for lending industry)…

Chị cũng đã làm việc và sử dụng các công nghệ phân tích dữ liệu Advance Analytics khác nhau như:

 • Experienced: R, MATLAB, Python
 • BI tools: Qlik sense 
 • Advanced Analytics tools: SPSS statistics, SPSS Modeler, Alteryx, Data Robot, H2O.AI 
 • Optimization tools: Cplex, IBM ILOG DOC
 • Optimization Solver: GAMS, AMPL, PORTA, LINGO

NẮM BẮT CƠ HỘI NÂNG CAO KỸ NĂNG BẢN THÂN!

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
error: Content is protected !!