Liên hệ với chúng tôi

Câu hỏi thường gặp

Khóa học có yêu cầu đầu vào nào bắt buộc không?

Khóa học Business Intelligence Program không yêu cầu bất kỳ đầu vào bắt buộc nào. Các bạn sẽ được học và ôn lại từ căn bản cho đến đi sâu vào các loại phân tích.

Không biết coding hay công cụ nào thì học được không?

Khóa học Business Intelligence Program được biết đến với khóa học low-code, tập trung vào hiệu quả và kỹ năng trong quá trình phân tích.

Nếu bận phải vắng một số buổi học thì trung tâm có hỗ trợ gì cho học viên?

Tất cả các khóa học BI đều có records được gửi đến học viên chậm nhất 1 ngày sau khi buổi học đó diễn ra tạo điều kiện cho anh/chị học viên dễ dàng học mọi lúc mọi nơi.

Tool nào được sử dụng trong quá trình học?

Power BI là công cụ sử dụng chính trong khóa học Business Intelligence Public. Ngoài ra nếu doanh nghiệp yêu cầu bài giảng Business Intelligence về các công cụ phân tích khác MDA đều có thể đáp ứng với hình thức Training Inhouse.

Liên hệ