Ai nên đăng ký Khóa học Business Analytics

Nhân sự đang làm các vị trí phân tích dữ liệu kinh doanh tại các công ty và đã có kinh nghiệm làm các loại phân tích Business Intelligence (Descriptive Analytics và Diagnostics Analytics), mong muốn được nâng cao kỹ năng phân tích dữ liệu.

Sinh viên hoặc du học sinh đang du học các chuyên ngành về Business Analytics, Data Analytics, Data Science … và mong muốn tiếp cận kiến thức theo hướng ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp.

Các anh chị học viên đã theo học lớp Business Intelligence tại trung tâm và mong muốn học nâng cao kỹ năng phân tích dữ liệu.

Khóa học không dạy coding

Bạn sẽ được học với những TOP công nghệ dẫn đầu mảng Data Science & Machine Learning trên thế giới (theo bảng xếp hạng Gartner hàng năm) như Alteryx để phân tích nâng cao mà không cần code

Tool chỉ là công cụ để thực hiện việc phân tích, quan trọng là kỹ năng phân tích dữ liệu chuyên nghiệp, bài bản, giúp CHUYỂN HÓA DỮ LIỆU THÀNH QUYẾT ĐỊNH TRONG KINH DOANH, mang lại giá trị cho doanh nghiệp.

6+ Giá trị của khoá học Business Analytics

01

Giúp bạn trở thành một Business Analytics Analyst/ Data Scientist chuyên nghiệp, kiến thức chuẩn quốc tế, biết tiếp cận vấn đề phân tích bài bản, phân tích có hệ thống, hiệu quả.

02

Hệ thống được tất cả kiến thức cần thiết khi ứng dụng Data Science & Machine Learning in Business (ví dụ như Taxonomy hình bên, 1 nội dung nhỏ trong khóa học).

03

Biết lựa chọn loại phân tích dữ liệu phù hợp với từng vấn đề kinh doanh thực tế trong doanh nghiệp.

04

Biết ứng dụng các kĩ thuật kỹ thuật phân tích nâng cao (Regression/ Classification/ Clustering/ Simulation/ Optimization/ Decision Tree Graph...) để đưa ra những nhận định khoa học, có cơ sở toán học chứ không chỉ dựa trên kinh nghiệm và cảm tính, thô sơ, lỗi thời.

05

Học từ kinh nghiệm thực tế giúp bạn thấy được giá trị/ ứng dụng trong thực tế, Giảng Viên giảng cực kỳ dễ hiểu giúp bạn tiếp cận mảng Data Science nhanh và hiệu quả hơn.

06

Kiến thức chuẩn quốc tế, 100% giáo trình tiếng Anh được trích dẫn từ những Giáo trình dạy Data Science/ Business Analytics uy tín và cập nhập trên thế giới, để học viên quen thuật ngữ chuyên ngành, giảng dạy bằng Tiếng Việt.  Khóa học không bắt buộc 1 tool cụ thể, nếu bạn đã quen sử dụng "traditional tool" như  Python, R... để làm, bạn có thể tiếp tục sử dụng. Nếu bạn chưa mạnh 1 tool nào thì sẽ được học với công nghệ ALTERYX - Top in Data Science & Machine Learning in Global (không coding). Đặc biệt, dù tool chỉ chiếm 10% toàn nội dung học, nhưng cover đầy đủ  nội dung quan trọng để các thi chứng chỉ của hãng Alteryx, giúp bạn đạt được chứng chỉ quốc tế.

Công nghệ sử dụng trong khoá học

1/ Alteryx - Nền tảng tự động hóa quy trình phân tích

Alteryx là một nền tảng tự động hóa quy trình phân tích, mang đến sự đột phá và hiệu quả trong việc xử lý dữ liệu và phân tích số liệu. Với Alteryx, người dùng có thể tự động hóa các bước phân tích từ việc thu thập dữ liệu, làm sạch, biến đổi, đến việc tạo ra các báo cáo và dự đoán thông qua một giao diện trực quan và không cần viết code. Nền tảng này kết hợp các công cụ mạnh mẽ để xử lý dữ liệu lớn và phân tích sâu, giúp người dùng nhanh chóng tìm ra thông tin quan trọng và đưa ra quyết định thông minh.

2/ Palisade

Palisade là một phần mềm hàng đầu trong lĩnh vực tối ưu hóa, mô phỏng và phân tích rủi ro. Với các công cụ mạnh mẽ như @RISK, DecisionTools Suite và Evolver, Palisade giúp người dùng tối ưu hóa quyết định và đưa ra dự đoán chính xác trong môi trường không chắc chắn. Phần mềm này cung cấp các phương pháp tiên tiến để mô phỏng và đánh giá rủi ro, tạo ra các phân tích dự báo và xác định các chiến lược tối ưu cho các vấn đề phức tạp.

Chương trình đào tạo

Học phí

Nội dung khoá học

Học phí

Lý do nên học BA

Kho tài liệu tặng kèm

Giảng viên

NỘI DUNG KHÓA HỌC BUSINESS INTELLIGENCE

Chương 1

Giới thiệu tổng quan về Business Analytics (Business Analytics Fundamental)

 • Các khái niệm cần biết trong mảng Business Analytics (Knowledge Statement in Advance Analytics).  
 • Quy trình phân tích dữ liệu (Data Analytics Process).
 • Những điều cần chú ý khi ra quyết định (Decision Making Bias).
 • Ứng dụng xác suất trong phân tích dữ liệu doanh nghiệp (Probability Applications in Business).
 • Tiếp cận và hệ thống vấn đề trong kinh doanh (Business Problem Solving Framing).
 • Chuyển hóa vấn đề trong kinh doanh thành vấn đề có thể giải quyết qua phân tích dữ liệu (Convert to Data Analytics Problem Framing).
 • Thu thập, hiểu và chuẩn hóa dữ liệu để làm Advance Analytics (ETL Data).
 • Lựa chọn phương pháp phân tích dữ liệu và quản lý triển khai dự án phân tích tổng thể (Data Analytics Solution Methodologies) bao gồm cả Macro & Micro Methodologies.
 • Xây dựng mô hình, triển khai và quản lý, vận hành dự án phân tích thực tế (Model Building, Deployment & Model Life Cycle Management).

Chương 2

Công nghệ, Thuật toán dùng trong Business Analytics (Technology, Machine Learning Algorithms in BA)

 • Làm quen công nghệ phân tích dữ liệu ALTERYX (Top tool in Data Science & Machine Learning Global).
 • Hệ thống tổng thể và chi tiết quy trình chuẩn hóa dữ liệu (Data Investigation).
 • Nhóm thuật toán dùng trong Predictive Grouping (PCA/ Clustering/ Nearest Neighbor) giúp lựa chọn biến quan trọng để đưa vào mô hình học máy.
 • Làm quen công chuyện Palisade, công nghệ rất mạnh về mảng Simulation & Optimization.
 • Nhóm thuật toán trong dự báo (Predictive Analytics), nhóm thuật toán Regression/ Classification/ Regression OR Classification/Simulation... Decision Tree Graph.
 • Thuật toán trong Prescriptive Analytics (các loại Optimization).

Chương 3

Phân tích dự đoán dữ liệu kinh doanh (Predictive Analytics)

 • Quy trình làm Predictive Analytics (Process).
 • Kiến thức nền tảng về Predictive Analytics (Fundamental).
 • Thực hiện mô hình dự đoán (Creating Predictive Model).
 • Hệ thống tất cả các kỹ thuật Predictive Analytics (tổng thể và chi tiết) với ứng dụng phân tích thực tế  trong doanh nghiệp (CONFIDENTIAL), chi tiết đến step-by-step thực hiện các phương pháp: ETS/ ARIMA; Linear Regression/ Decision Tree/ Forest Model/ Boosted Model; Logistics Regression, A/B Testing... để đưa ra các quyết định về dự báo trong kinh doanh trong tương lai.

Chương 4

Phân tích đề xuất quyết định kinh doanh (Prescriptive Analytics)

 • Quy trình làm Prescriptive Analytics (Process).
 • Kiến thức nền tảng về Prescriptive Analytics (Fundamental).
 • Thực hiện mô hình dự đoán (Creating Prescriptive Model).
 • Hệ thông tất cả kỹ thuật phân tích đề xuất - Prescriptive Analytics, ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp (Optimization, Simulation & Optimization...) (CONFIDENTIAL), tổng thể và chi tiết đến step-by-step thực hiện, đảm bảo học viên hệ thống được quy trình phân tích bài bản chuyên nghiệp, giúp hiểu chuyên sâu và khoa học về đề xuất các quyết định kinh doanh trong tương lai.

Chương 5

Truyền tải kết quả phân tích Business Analytics (Communicating Business Analytics Results)

 • Ngoài rất nhiều bài tập trong suốt 5 modules trước, học viên hoàn thành 02 dự án cuối khóa thực tế về Predictive Analytics và Prescriptive Analytics trong doanh nghiệp (dữ liệu thực tế đã được mã hóa để bảo mật thông tin).
 • Sau khóa học, bạn sẽ có BUSINESS ANALYTICS TAXONOMY - hệ thống tất cả kỹ thuật phân tích và kiến thức cần thiết để làm Business Analytics chuyên nghiệp và 1 bộ tài liệu ôn luyện thi các chứng chỉ về công nghệ Alteryx.
 • Toàn bộ nội dung học sẽ gồm 2.000 slides chuyên sâu về phân tích Business Analytics và 1.000 slides luyện thi chứng chỉ ALTERYX và bộ câu hỏi.

Chương 6

Dự án thực tế cuối khóa (Business Analytics Capstone Project)

 • Ngoài rất nhiều bài tập trong suốt 5 modules trước, học viên hoàn thành 02 dự án cuối khóa thực tế về Predictive Analytics và Prescriptive Analytics trong doanh nghiệp (dữ liệu thực tế đã được mã hóa để bảo mật thông tin).
 • Sau khóa học, bạn sẽ có BUSINESS ANALYTICS TAXONOMY - hệ thống tất cả kỹ thuật phân tích và kiến thức cần thiết để làm Business Analytics chuyên nghiệp và 1 bộ tài liệu ôn luyện thi các chứng chỉ về công nghệ Alteryx.
 • Toàn bộ nội dung học sẽ gồm 2.000 slides chuyên sâu về phân tích Business Analytics và 1.000 slides luyện thi chứng chỉ ALTERYX và bộ câu hỏi.
Học gì với 24 buổi trong 2,5-3 tháng?
1. Introduction&BA Overview
2. Alteryx Overview
3. Data Investigation
4. Data Investigation Practices
5. Machine Learning Concepts
6. Machine Learning Concepts (2)
7. Quantitative Analytics techniques
8. Process & Technology in Predictive Analytics
9. Predictive Analytics (1)
10. Predictive Analytics (2)
11. Predictive Analytics (3)
12. Predictive Analytics (4)
13. Predictive Analytics (5)
14. Predictive Analytics Practices
15. Process & Technology in Prescriptive Analytics
16. Prescriptive Analytics (1)
17. Prescriptive Analytics (2)
18. Prescriptive Analytics (3)
19. Prescriptive Analytics (4)
20. Prescriptive Analytics Practices
21. Communication BA results (1)
22. Communication BA results (2)
23. Business Analytics Presentation (Project 1)
24. Business Analytics Presentation (Project 2)

HỌC PHÍ & ƯU ĐÃI

Học phí bên dưới đã bao gồm chi phí cho phần mềm công nghệ phân tích dữ liệu hàng đầu trên thế giới (dùng mục đích học thuật), tài liệu, giáo trình, tiện ích tại văn phòng học,… và 24 buổi học (3 tháng) được đào tạo.

LỚP OFFLINE

Học trực tiếp tại TP.HCM

BY 30/09/2023

30.000.000

30.000.000

( 1 người/ khoá học )

 • Ưu đãi 5% khi đăng ký nhóm 3 người/khóa hoặc là sinh viên Cử nhân/Thạc sỹ hệ chính quy còn niên khóa đào tạo
 • Hỗ trợ thanh toán 50% học phí trước, thanh toán phần còn lại sau trong 9 buổi đầu (không áp dụng đồng thời với ưu đãi khác)
 • Giảm 3 triệu (10%) cho học viên khóa Business Intelligence, giảm tối đa 5 triệu/1 học viên
 • Chỉ áp dụng ưu đãi tối đa 10%
 • Học phí chưa bao gồm VAT
Đăng ký ngay

LỚP ONLINE

Học trực tiếp qua nền tảng online meeting

BY 30/09/2023

28.000.000

28.000.000

( 1 người/ khoá học )

 • Ưu đãi 5% khi đăng ký nhóm 3 người/khóa hoặc là sinh viên Cử nhân/Thạc sỹ hệ chính quy còn niên khóa đào tạo
 • Hỗ trợ thanh toán 50% học phí trước, thanh toán phần còn lại sau trong 9 buổi đầu (không áp dụng đồng thời với ưu đãi khác)
 • Giảm 3 triệu (10%) cho học viên khóa Business Intelligence, giảm tối đa 5 triệu/1 học viên
 • Chỉ áp dụng ưu đãi tối đa 10%
 • Học phí chưa bao gồm VAT
Đăng ký ngay

BA K01 ONLINE hoặc OFFLINE

Lịch học thông báo sau
OFFLINE tại TPHCM hoặc ONLINE qua nền tảng Lark
Khai giảng dự kiến 2023

TOP 10 LÝ DO NÊN HỌC BUSINESS INTELLIGENCE TẠI MDA

Đối tác của nhiều doanh nghiệp lớn

Mastering Data Analytics hiện đang là đối tác đào tạo Phân tích Dữ liệu chính thức cho các doanh nghiệp lớn hàng đầu Việt Nam và quốc tế.

Miễn phí học lại

Miễn phí đăng ký học lại trong 01 năm đến khi nắm vững các nội dung đào tạo, xem thông tin chi tiết trong “Chính sách và điều khoản”

Luôn nhận phản hồi tích cực

>70% học viên khóa sau là do học viên cũ giới thiệu, >95% học viên sẽ tiếp tục giới thiệu cho bạn bè.

Phòng học cao cấp

Phòng học rộng rãi được đặt tại vị trí thuận tiện di chuyển, trang thiết bị hiện đại giúp học viên thoải mái học tập.

Giảng viên giàu kinh nghiệm

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, nắm giữ các vị trí quan trọng như Manager/Head trong mảng Data Analytics và có nhiều kinh nghiệm tư vấn - đào tạo cho các doanh nghiệp lớn và tập đoàn đa quốc gia như Prudential, BIDV, P&G, HSC, Merck, Grab, AEON, Coca-Cola, Generali, AON,...

Nội dung mang tính chuyên môn cao

Nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn uy tín và công ty lớn với hơn 3.000+ slides và nhiều đầu sách được đúc kết và cập nhật thường xuyên

Nhiều học viên tin tưởng

Khóa học Data Analytics duy nhất trên thị trường thu hút 80 - 100 học viên/khóa và thường xuyên hết chỗ sớm. trong gần 3 năm khai giảng thành công 38 khóa học và được học viên theo học đến từ nhiều vị trí như quản lý, du học sinh, Thạc sĩ, nhân viên,... từ các doanh nghiệp lớn.

Cơ hội việc làm & mở rộng network

Sản phẩm phân tích dữ liệu chuyên nghiệp và chứng chỉ chứng nhận hoàn thành khóa học được dùng làm portfolio để apply job, thường được các doanh nghiệp lớn đánh giá cao. Cùng cơ hội mở rộng network với các nhân sự cùng ngành thông qua group Alumni dành riêng cho học viên.

ĐỘI NGŨ GIẢNG VIÊN

MS. PHUONG THAO

Founder & Managing Director

@Mastering Data Analytics

Chị Phương Thảo hiện đang là BI/BA Trainer tại Mastering Data Analytics. Chị từng là Business Analytics Manager tại Công ty tư vấn phân tích dữ liệu SIFT Analytics Group (Singapore) với vai trò quản lý dự án phân tích, sử dụng công nghệ phân tích như Qlik Sense, Tableau, Alteryx … để hiểu dữ liệu khách hàng, tương tác với nhiều bộ phận kinh doanh và phân tích của khách hàng, xây dựng và rà soát mô hình học máy, trình bày kết quả phân tích với Ban quản trị cấp cao về dự án. Ngoài những dự án tư vấn cho các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam, Chị Thảo từng tham gia tư vấn các dự án Global như dự án với DFS – Duty Free Store cùng với team Singapore. Trước đó, Chị cũng có nhiều năm kinh nghiệm phân tích dữ liệu tại Hội sở chính cho Ngân hàng, tập đoàn Tài chính Top 1 tại Việt Nam. Trong nhiều năm làm việc, Chị Phương Thảo cũng đã sử dụng SAS VA, SQL, Excel, Power BI, XLSTAT, Palisade, Frontline Solver … thực hành phân tích và làm nhiều báo cáo phân tích chuyên sâu cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cấp cao. Chị cũng đạt chứng chỉ về Power BI như
 • Microsoft Power BI Data Analyst (PL-300)
 • Leader in Data Science & Machine Learning Platform
Ngoài ra, chị Thảo còn là Diễn giả tại nhiều sự kiện Data Analytics, Giảng viên cho những khóa đào tạo của SIFT và các đối tác, doanh nghiệp bên ngoài như BIDV, Merck, HSC, AEON Vietnam … Thảo có chia sẻ những kiến thức về BI, BA qua Page Phuong Thao Analytics, hiện hơn 17.000 followers.

MS. TRANG NGUYEN, Ph.D

Former Head of Product and Data Analytics

@CIC Data Mining & Analytics

Chị Trang Nguyễn từng là Head of Product and Data Analytics, CIC Data Mining & Analytics, tại đây chị quản lí nhóm gồm 32 nhân sự, công việc chính là xây dựng mô hình Toán, mô hình phân tích dữ liệu kinh doanh cho các khách hàng là hơn 20 Ngân hàng và các tổ chức tài chính. Trước đó, chị Trang từng tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ (M.S & Ph.D) chuyên ngành Applied Mathematics, Operations Researches tại University of Florida với điểm GPA tuyệt đối 4.00/4.00 cho cả 2 chương trình này tại Mỹ. Trước đó, chị Trang tốt nghiệp chương trình Applied Mathematics and Informatics tại Hanoi University of Technology với GPA 9.06/10, Thủ Khoa. Chị Trang đã có hơn 20 công trình nghiên cứu/ bài báo chuyên ngành (Publications) trong chuyên ngành của mình, ngoài ra chị cũng có kinh nghiệm làm việc dày dặn qua các vị trí Senior Researcher (Department of Industrial and Systems Engineering, International University, HCMC National University); Senior Researcher/Engineer (C4I Department, Viettel Research and Development Institute, Viettel Group; Lead researcher in Core Technology Center); Lead Consultant (SIFT Analytics Group, Lead of Technical Department on Advanced Analytics and Optimization in Asia Pacific Area of SIFT AG), Head of Product and Data Analytics (Manager, lead data modeling team to build credit score, fraud score models for lending industry)… Chị cũng đã làm việc và sử dụng các công nghệ phân tích dữ liệu Advanced Analytics khác nhau như:
 • Experienced: R, MATLAB, Python
 • BI tools: Qlik sense
 • Advanced Analytics tools: SPSS statistics, SPSS Modeler, Alteryx, DataRobot, H2O.AI
 • Optimization tools: Cplex, IBM ILOG DOC
 • Optimization Solver: GAMS, AMPL, PORTA, LINGO

DOANH NGHIỆP

Các thuật ngữ cho Newbie

Phân Biệt Các Thuật Ngữ Chuyên Ngành ANALYTICS Để Hiểu Đúng Về Chương Trình Business Intelligence *Business Intelligence Program là chương trình phù hợp cho các anh/chị muốn bắt đầu ngành Phân tích dữ liệu trong kinh doanh.

Xem Thêm Thu gọn

4 Cấp Độ Của Phân tích Dữ Liệu

Công Việc Của Data Scientist

Predictive Analytics

Từ những mô hình dự báo doanh thu, dự báo hành vi nhóm khách hàng, cây quyết định ... thông qua các phương pháp Regression, Time Series, Clustering, Classification, Decision Tree Graph...

Prescriptive Analytics

Mô hình tối ưu (Optimization Models; kết hợp Simulation + Optimization...)

Tự tin gia tăng cơ hội nghề nghiệp bản thân

Câu hỏi thường gặp

Khóa học có yêu cầu đầu vào nào bắt buộc không?

Không, nhưng bắt buộc học viên phải làm/ hiểu Business Intelligence thành thạo

Nếu bận phải vắng một số buổi học thì trung tâm có hỗ trợ gì cho học viên?

Các lớp OFFLINE và ONLINE đều được hỗ trợ ghi hình lại để học viên tiện theo dõi sau buổi học. Ngoài ra, giảng viên sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc trước, trong và sau giờ học nếu các anh chị có nhu cầu.

Sau khóa học trung tâm có hỗ trợ gì nữa không?

Khóa còn có cộng đồng cựu học viên gồm các anh chị đang làm quản lý, du học sinh,... luôn sẵn sàng hỗ trợ sau cho cộng đồng.

Tool nào được sử dụng trong quá trình học?

Khóa học sẽ thực hành trên công nghệ Alteryx (Một trong những công nghệ Leading ở mảng Data Science & Machie Learning) để thực hành bài tập và một số công nghệ khác như Palisade

Học viên cần trang bị máy có cấu hình như thế nào để có thể sử dụng tốt các công cụ trong khóa học?

Anh/Chị khi theo học thì cân nhắc sử dụng các dòng máy có cấu hình tối thiểu như sau: - Hệ điều hành: Window - RAM: > 8GB (tốt nhất 16-32GB để tối ưu việc học data)

Đăng ký khoá học