KHÓA HỌC
BUSINESS ANALYTICS PROGRAM
(DATA SCIENTIST)

Đề xuất quyết định kinh doanh thông minh, khoa học với "Advance Analytics"

Desciptive Analytics

What happned?

Diagnostics Analytics

Why did it happen?

Predictive Analytics

What will happen?

Presriptive Analytics

What should we do about it?

Business Intelligence

Business Analytics

Phân biệt Business Intelligence, Business Analytics, Data Science trong mảng ANALYTICS

AI NÊN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC BUSINESS ANALYTICS?

 • Nhân sự đang làm các vị trí phân tích dữ liệu kinh doanh tại các công ty và đã có kinh nghiệm làm các loại phân tích Business Intelligence (Descriptive Analytics và Diagnostics Analytics), mong muốn được nâng cao kỹ năng phân tích dữ liệu.
 • Sinh viên hoặc du học sinh đang du học các chuyên ngành về Business Analytics, Data Analytics, Data Science … và mong muốn tiếp cận kiến thức theo hướng ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp.
 • Các anh chị học viên đã theo học lớp Business Intelligence tại trung tâm và mong muốn học nâng cao kỹ năng phân tích dữ liệu.
 • Khóa học không dạy coding, bạn sẽ được học với những TOP công nghệ dẫn đầu mảng Data Science & Machine Learning trên thế giới (theo bảng xếp hạng Gartner hàng năm) như Alteryx để phân tích nâng cao mà không cần code, tool chỉ là công cụ để thực hiện việc phân tích, quan trọng là kỹ năng phân tích dữ liệu chuyên nghiệp, bài bản, giúp CHUYỂN HÓA DỮ LIỆU THÀNH QUYẾT ĐỊNH TRONG KINH DOANH, mang lại giá trị cho doanh nghiệp.

6+ GIÁ TRỊ KHI BẠN ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC BUSINESS ANALYTICS (Data Science & Machine Learning in Business)

1. Giúp bạn trở thành một Business Analytics Analyst/ Data Scientist chuyên nghiệp, kiến thức chuẩn quốc tế, biết tiếp cận vấn đề phân tích bài bản, phân tích có hệ thống, hiệu quả.

2. Hệ thống được tất cả kiến thức cần thiết khi ứng dụng Data Science & Machine Learning in Business (ví dụ như Taxonomy hình bên, 1 nội dung nhỏ trong khóa học).

3. Biết lựa chọn loại phân tích dữ liệu phù hợp với từng vấn đề kinh doanh thực tế trong doanh nghiệp.

4. Biết ứng dụng các kĩ thuật kỹ thuật phân tích nâng cao (Regression/ Classification/ Clustering/ Simulation/ Optimization/ Decision Tree Graph…) để đưa ra những nhận định khoa học, có cơ sở toán học chứ không chỉ dựa trên kinh nghiệm và cảm tính, thô sơ, lỗi thời.

5. Học từ kinh nghiệm thực tế giúp bạn thấy được giá trị/ ứng dụng trong thực tế, Giảng Viên giảng cực kỳ dễ hiểu giúp bạn tiếp cận mảng Data Science nhanh và hiệu quả hơn.

6. Kiến thức chuẩn quốc tế, 100% giáo trình tiếng Anh được trích dẫn từ những Giáo trình dạy Data Science/ Business Analytics uy tín và cập nhập trên thế giới, để học viên quen thuật ngữ chuyên ngành, giảng dạy bằng Tiếng Việt. 

Khóa học không bắt buộc 1 tool cụ thể, nếu bạn đã quen sử dụng “traditional tool” như  Python, R… để làm, bạn có thể tiếp tục sử dụng. Nếu bạn chưa mạnh 1 tool nào thì sẽ được học với công nghệ ALTERYX – Top in Data Science & Machine Learning in Global (không coding). Đặc biệt, dù tool chỉ chiếm 10% toàn nội dung học, nhưng cover đầy đủ  nội dung quan trọng để các thi chứng chỉ của hãng Alteryx, giúp bạn đạt được chứng chỉ quốc tế.

CHƯƠNG TRÌNH KHÓA HỌC BUSINESS ANALYTICS

Chương 1
Giới thiệu tổng quan về
Business Analytics
(Business Analytics Fundamental

1. Các khái niệm cần biết trong mảng Business Analytics (Knowledge Statement in Advance Analytics).  
2. Quy trình phân tích dữ liệu (Data Analytics Process).
3. Những điều cần chú ý khi ra quyết định (Decision Making Bias) .
4. Ứng dụng xác suất trong phân tích dữ liệu doanh nghiệp (Probability Applications in Business).
5. Tiếp cận và hệ thống vấn đề trong kinh doanh (Business Problem Solving Framing).
6. Chuyển hóa vấn đề trong kinh doanh thành vấn đề có thể giải quyết qua phân tích dữ liệu (Convert to Data Analytics Problem Framing). 
7. Thu thâp, hiểu và chuẩn hóa dữ liệu để làm Advance Analytics (ETL Data).
8. Lựa chọn phương pháp phân tích dữ liệu và quản lý triển khai dự án phân tích tổng thể (Data Analytics Solution Methodologies) bao gồm cả Macro & Micro Methodologies. 
9. Xây dựng mô hình, triển khai và quản lý, vận hành dự án phân tích thực tế (Model Building, Deployment & Model Life Cycle Management).

Chương 2
Công nghệ, Thuật toán dùng trong Business Analytics (Technology, Machine Learning Algorithms in BA)

1.Làm quen công nghệ phân tích dữ liệu ALTERYX (Top tool in Data Science & Machine Learning Global). 
2. Hệ thống tổng thể và chi tiết quy trình chuẩn hóa dữ liệu (Data Investigation). 
3. Nhóm thuật toán dùng trong Predictive Grouping (PCA/ Clustering/ Nearest Neighbor) giúp lựa chọn biến quan trọng để đưa vào mô hình học máy.  
4. Làm quen công chuyện Palisade, công nghệ rất mạnh về mảng Simulation & Optimization
5. Nhóm thuật toán trong dự báo (Predictive Analytics), nhóm thuật toán Regression/ Classification/ Regression OR Classification/Simulation… Decision Tree Graph.
6. Thuật toán trong Prescriptive Analytics (các loại Optimization).

Chương 3
Phân tích dự đoán dữ liệu kinh doanh (Predictive Analytics)

1.Quy trình làm Predictive Analytics (Process).
2. Kiến thức nền tảng về Predictive Analytics (Fundamental).    
3. Thực hiện mô hình dự đoán (Creating Predictive Model). 
4. Hệ thống tất cả các kỹ thuật Predictive Analytics (tổng thể và chi tiết) với ứng dụng phân tích thực tế  trong doanh nghiệp (CONFIDENTIAL), chi tiết đến step-by-step thực hiện các phương pháp: ETS/ ARIMA; Linear Regression/ Decision Tree/ Forest Model/ Boosted Model; Logistics Regression, A/B Testing … để đưa ra các quyết định về dự báo trong kinh doanh trong tương lai.

Chương 4
Phân tích đề xuất quyết định kinh doanh (Presriptive Analytics)

1.Quy trình làm Prescriptive Analytics (Process). 
2. Kiến thức nền tảng về Prescriptive Analytics (Fundamental).     
3. Thực hiện mô hình dự đoán (Creating Prescriptive Model).  
4. Hệ thông tất cả kỹ thuật phân tích đề xuất – Prescriptive Analytics, ứng dụng thực tế trong doanh nghiệp (Optimization, Simulation & Optimization…) (CONFIDENTIAL), tổng thể và chi tiết đến step-by-step thực hiện, đảm bảo học viên hệ thống được quy trình phân tích bài bản chuyên nghiệp, giúp hiểu chuyên sâu và khoa học về đề xuất các quyết định kinh doanh trong tương lai.

Chương 5
Truyền tải kết quả phân tích Business Analytics (Communicating Business Analytics Results)

1.Đọc hiểu các kết quả mô hình và lựa chọn mô hình phù hợp để triển khai (Select champion models). 
2. Kinh nghiệm giao tiếp, trình bày và thuyết phục người nghe  về kết quả phân tích dữ liệu nâng cao.
3. Những điều cần lưu ý khi triển khai các dự án Business Analytics trong thực tế.

Chương 6
Dự án thực tế cuối khóa
(Business Analytics Capstone Project)

1. Ngoài rất nhiều bài tập trong suốt 5 modules trước, học viên hoàn thành 02 dự án cuối khóa thực tế về Predictive Analytics và Prescriptive Analytics trong doanh nghiệp (dữ liệu thực tế đã được mã hóa để bảo mật thông tin).
2. Sau khóa học, bạn sẽ có BUSINESS ANALYTICS TAXONOMY – hệ thống tất cả kỹ thuật phân tích và kiến thức cần thiết để làm Business Analytics chuyên nghiệp1 bộ tài liệu ôn luyện thi các chứng chỉ về công nghệ Alteryx.
3. Toàn bộ nội dung học sẽ gồm 2.000 slides chuyên sâu về phân tích Business Analytics và 1.000 slides luyện thi chứng chỉ ALTERYX và bộ câu hỏi.

THỰC HÀNH TRÊN CÔNG NGHỆ DẪN ĐẦU TRÊN THẾ GIỚI về mảng Data Science & Machine Learning

Đưa ra những khuyến nghị trong kinh doanh thông qua các loại phân tích:

(1) Predict – PREDICTIVE ANALYTICS: từ những mô hình dự báo doanh thu, dự báo hành vi nhóm khách hàng, cây quyết định … thông qua các phương pháp Regression, Time Series, Clustering, Classification, Decision Tree Graph …

(2) Advise – PRESCRIPTIVE ANALYTICS: mô hình tối ưu (Optimization Models; kết hợp Simulation + Optimization…)

Học phí đã bao gồm những công nghệ cần thiết để làm Business Analytics, bao gồm Alteryx/ Palisade và những công nghệ khác (chỉ dùng mục đích học thuật) (Version 2022)

GIẢNG VIÊN chương trình Business Analytics

MS. Phương Thảo
Former Business Analytics Manager
@SIFT Analytics Group

Founder & Managing Director
@Mastering Data Analytics

Phương Thảo hiện đang là Business Intelligence/Business Analytics Trainer tại Mastering Data Analytics. Thảo từng là Business Analytics Manager tại Công ty tư vấn phân tích dữ liệu SIFT Analytics Group (Singapore) với vai trò quản lý dự án phân tích, sử dụng công nghệ phân tích như Qlik Sense, Tableau, Alteryx … để hiểu dữ liệu khách hàng, tương tác với nhiều bộ phận kinh doanh và phân tích của khách hàng, xây dựng và rà soát mô hình học máy, trình bày kết quả phân tích với Ban quản trị cấp cao về dự án. Ngoài những dự án tư vấn dự án Business Analytics cho các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam như PetroVietnam, Thảo từng tham gia tư vấn các dự án Business Analytics trên Global như dự án với DFS – Duty Free Store cùng với team Singapore (các dự án Predictive Analytics).

Trước đó, Thảo cũng có nhiều năm kinh nghiệm phân tích dữ liệu tại Hội sở chính cho Ngân hàng, tập đoàn Tài chính Top 1 tại Việt Nam. Trong nhiều năm làm việc, Thảo cũng đã sử dụng SAS VA, SQL, Excel, Power BI, XLSTAT, Palisade, Frontline Solver … thực hành phân tích và làm nhiều báo cáo phân tích chuyên sâu cho Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc cấp cao (các dự án Prescriptive Analytics). Thảo cũng đạt chứng chỉ về Power BI như DA100 (Leader in BI Platform), chứng chỉ Alteryx (Leader in Data Science & Machine Learning Platform), chứng chỉ Business Analytics của Cambridge

Ngoài ra, Thảo còn là diễn giả tại nhiều sự kiện Data Analytics lớn tại Việt Nam, diễn giả cho sự kiện của các hãng công nghệ phân tích dữ liệu hàng đầu thế giới như Microsoft/Alteryx/ Qlik Sense, Giảng viên cho những khóa đào tạo của SIFT và các đối tác, doanh nghiệp bên ngoài như BIDV, Merck, HSC, AEON Vietnam, Grab, P&G, Prudential … Thảo có chia sẻ những kiến thức về BI, BA qua Page Phuong Thao Analytics.

Ms. Trang Nguyễn, Ph.D
Former Head of Product and Data Analytics

@ CIC Data Mining & AnalyticsChị Trang Nguyễn sẽ phụ trách các nội dung về Toán và Thuật Toán trong các bài toán Advance Analytics trong chương trình Business Analytics Program.

Chị Trang Nguyễn từng là Head of Product and Data Analytics, CIC Data Mining & Analytics, tại đây chị quản lí nhóm gồm 32 nhân sự, công việc chính là xây dựng mô hình Toán, mô hình phân tích dữ liệu kinh doanh cho các khách hàng là hơn 20 Ngân hàng và các tổ chức tài chính. 

Trước đó, chị Trang từng tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ (M.S & Ph.D) chuyên ngành Applied Mathematics, Operations Researchs tại University of Florida với điểm GPA tuyệt đối 4.00/4.00 cho cả 2 chương trình này tại Mỹ. Trước đó, chị Trang tốt nghiệp chương trình Applied Mathematics and Informatics tại Hanoi University of Technology với GPA 9.06/10, Thủ Khoa.

Chị Trang đã có hơn 20 công trình nghiên cứu/ bài báo chuyên ngành quốc tế (Publications) trong chuyên ngành của mình, ngoài ra chị cũng có kinh nghiệm làm việc dày dặn qua các vị trí  Senior Researcher (Department of Industrial and Systems Engineering, International University, HCMC National University); Senior Researcher/Engineer (C4I Department, Viettel Research and Development Institute, Viettel Group; Lead researcher in Core Technology Center); Lead Consultant (SIFT Analytics Group, Lead of Technical Department on Advanced Analytics and Optimization in Asia Pacific Area of SIFT AG), Head of Product and Data Analytics (Manager, lead data modeling team to build credit score, fraud score models for lending industry)…

Chị cũng đã làm việc và sử dụng các công nghệ phân tích dữ liệu Advance Analytics khác nhau như:
• Experienced: R, MATLAB, Python
• BI tools: Qlik sense 
• Advanced Analytics tools: SPSS statistics, SPSS Modeler, Alteryx, Data Robot, H2O.AI 
• Optimization tools: Cplex, IBM ILOG DOC
• Optimization Solver: GAMS, AMPL, PORTA, LINGO

LỢI ÍCH KHI THAM GIA KHÓA HỌC?

ƯU ĐÃI KHI ĐĂNG KÝ SỚM

Nhận ngay ƯU ĐÃI khủng khi đăng ký khóa học đầu tiên được khai giảng sớm nhất!

NHIỀU HỌC VIÊN TIN TƯỞNG

Dù chưa chính thức khai giảng như khóa học đã nhận được nhiều lượt quan tâm từ các bạn học viên lớp Business Intelligence

LỚP HỌC SÁNG TẠO

Lớp học được trang bị đầy đủ tiện nghi để hỗ trợ học tập tại địa điểm gần trung tâm dễ dàng di chuyển

ĐƯỢC CẤP CHỨNG CHỈ

Cấp chứng chỉ cuối khóa sau khi đã hoàn thành đẩy đủ bài tập và bài thuyết trình cuối khóa

KIẾN THỨC QUỐC TẾ

Nội dung được tham khảo từ nhiều nguồn uy tín và công ty lớn với hơn 3.000+ slides và nhiều đầu sách được đúc kết và cập nhật thường xuyên

GIẢNG VIÊN KINH NGHIỆM

Giảng viên có nhiều năm kinh nghiệm làm việc, tư vấn và đào tạo cho các công ty trong nước và Singapore. Giảng viên đã giảng dạy 20 khóa Business Intelligence Public, và được học viên đánh giá rất cao, đã dạy cho các doanh nghiệp lớn tại Việt Nam

HỌC PHÍ

Học phí bên dưới đã bao gồm chi phí cho phần mềm công nghệ phân tích dữ liệu hàng đầu trên thế giới (dùng mục đích học thuật), tài liệu, giáo trình, tiện ích tại văn phòng học,… và 24 buổi học (3 tháng) được đào tạo.

LỚP OFFLINE

Học trực tiếp tại Tp. HCM
VND 30.000.000 1 người/khóa
 • Giảm 5% nếu thanh toán hết học phí trước hạn
 • Giảm 5% khi đăng ký nhóm 3 người/khóa
 • Giảm 5% nếu là sinh viên cử nhân hoặc thạc sỹ hệ chính quy còn niên khóa đào tạo
 • Hỗ trợ thanh toán 50% học phí trước, thanh toán còn lại sau trong 8 buổi đầu (không áp dụng ưu đãi)
 • Giảm 3 triệu (10%) cho học viên khóa Business Intelligence, giảm tối đa 5 triệu/ 1 học viên

LỚP ONLINE

Học trực tiếp qua phần mềm ClassIn
VND 28.000.000 1 người/khóa
 • Giảm 5% nếu thanh toán hết học phí trước hạn
 • Giảm 5% khi đăng ký nhóm 3 người/khóa
 • Giảm 5% nếu là sinh viên cử nhân hoặc thạc sỹ hệ chính quy còn niên khóa đào tạo
 • Hỗ trợ thanh toán 50% học phí trước, thanh toán còn lại sau trong 8 buổi đầu (không áp dụng ưu đãi)
 • Giảm 2.8 triệu (10%) cho học viên khóa Business Intelligence, giảm tối gia 4 triệu/ 1 học viên

LỊCH KHAI GIẢNG CÁC KHÓA SẮP TỚI

K01 - ONLINE
Khai giảng dự kiến 2023
Lịch học: Thông báo sau
Học trực tuyến qua phần mềm online meeting, có hỗ trợ record
Đăng ký trước

OFFLINE

Khai giảng dự kiến 2023
Lịch học: Thông báo sau
Địa điểm: TPHCM
chưa mở
NÂNG CẤP KHẢ NĂNG BẢN THÂN!

CÂU HỎI THƯỜNG GẶP

Không, nhưng bắt buộc học viên phải làm/ hiểu Business Intelligence thành thạo

Khóa học sẽ thực hành trên công nghệ Alteryx (Một trong những công nghệ Leading ở mảng Data Science & Machie Learning) để thực hành bài tập và một số công nghệ khác như Palisade

Các lớp OFFLINE và ONLINE đều được hỗ trợ ghi hình lại để học viên tiện theo dõi sau buổi học. Học viên các lớp có thể học bù các lớp khác nếu có lớp diễn ra song song cùng thời điểm. Ngoài ra, giảng viên sẵn sàng hỗ trợ giải đáp thắc mắc trước, trong và sau giờ học nếu các anh chị có nhu cầu.

Học viên được quyền học lại các lớp khác (nếu lớp đó còn chỗ trống và học viên không vi phạm nội quy lớp) trong thời hạn 1 năm. Khóa còn có cộng đồng cựu học viên gồm các anh chị đang làm quản lý, du học sinh,… luôn sẵn sàng hỗ trợ sau cho cộng đồng.

ĐĂNG KÝ KHÓA HỌC

  Tên của bạn*

  Địa chỉ email*

  Nghề nghiệp*

  Trường / Công ty*

  Số điện thoại*

  Khóa học*

  Bạn đăng ký khóa học nào?*

  Mục đích đăng ký khóa học*

  Bạn biết đến khóa học này qua những kênh truyền thông nào?

  Chat với chúng tôi qua Zalo
  Gọi ngay
  Ask ChatGPT
  Set ChatGPT API key
  Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
  error: Content is protected !!