CHƯƠNG TRÌNH "HỌC VIÊN GIỚI THIỆU HỌC VIÊN" LÀ GÌ?

Chương trình giới thiệu học viên mới là chương trình đặc biệt chỉ dành riêng cho “Cựu học viên” của MDA khi giới thiệu thành công học viên mới. Mục tiêu ra mắt của chương trình là nâng cao giá trị của những lời “chia sẻ, giới thiệu” của cựu học viên đến “bạn bè, người thân” của mình.

 

Đối với MDA, những lời giới thiệu và chia sẻ kết nối của anh/chị là vô cùng quý giá. Chính vì thế, thông qua chương trình, MDA sẽ có cơ hội dành tặng những món quà nhỏ đến anh/chị thay cho lời cảm ơn.

ĐỐI TƯỢNG HỢP LỆ

QUYỀN LỢI THAM GIA

CÁCH THỨC THAM GIA

Đọc kĩ thông tin về chương trình giới thiệu học viên.

Điền đầy đủ thông tin trong form 

đăng ký bên dưới.

MDA liên hệ với người được giới thiệu ngay lập tức.

Quà sẽ được gửi  khi xác nhận đăng ký thành công.

MỘT SỐ LƯU Ý

Nếu có 2 hoặc nhiều người giới thiệu cùng một người thì MDA sẽ chỉ trao tặng phần quà cho người đầu tiên giới thiệu.  

Số lần giới thiệu và chia sẻ liên kết là “KHÔNG GIỚI HẠN”. Tất quả quà tặng sẽ được gửi khi học viên đăng ký thành công. 

“Cảm ơn bạn đã lựa chọn tin tưởng và lan tỏa giá trị dịch vụ của MDA đến người thân và bạn bè.”

CHƯƠNG TRÌNH "HỌC VIÊN GIỚI THIỆU HỌC VIÊN" LÀ GÌ?

Chương trình giới thiệu học viên mới là chương trình đặc biệt chỉ dành riêng cho “Cựu học viên” của MDA khi giới thiệu thành công học viên mới. Mục tiêu ra mắt của chương trình là nâng cao giá trị của những lời “chia sẻ, giới thiệu” của cựu học viên đến “bạn bè, người thân” của mình.

Đối với MDA, những lời giới thiệu và chia sẻ kết nối của anh/chị là vô cùng quý giá. Chính vì thế, thông qua chương trình, MDA sẽ có cơ hội dành tặng những món quà nhỏ đến anh/chị thay cho lời cảm ơn.

ĐỐI TƯỢNG HỢP LỆ

QUYỀN LỢI THAM GIA

CÁCH THỨC THAM GIA

Đọc kĩ thông tin về chương trình giới thiệu học viên.

Điền đầy đủ thông 

tin trong form 

đăng ký bên dưới.

MDA liên hệ với người được giới thiệu ngay lập tức.

Quà sẽ được gửi khi xác nhận đăng ký thành công.

MỘT SỐ LƯU Ý

“Cảm ơn bạn đã lựa chọn tin tưởng và lan tỏa giá trị dịch vụ của MDA đến người thân và bạn bè.”