“Cảm ơn bạn đã lựa chọn tin tưởng và lan tỏa giá trị dịch vụ của MDA đến người thân và bạn bè.”