Sản phẩm học viên khóa Business Intelligence của MDA

Học viên khóa học Business Intelligence sẽ phải hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa (Final Test) bao gồm 2 nội dung dưới đây: Dashboard & Data Storytelling để được công nhận hoàn thành khóa học

Dưới đây là thành quả của học viên sau gần 3 tháng “đắm mình” trong khóa học Business Intelligence (Phân tích Dữ liệu Kinh doanh) của Mastering Data Analytics.

Dashboard

Data Storytelling

Đối với học viên hoàn thành Final test Với khóa học Business Intelligence, học viên sẽ nhận được hai khóa học hướng dẫn DAX & SQL sau khi hoàn thành bài kiểm tra cuối khóa. Đây là món quà khuyến khích các Anh/Chị học viên cố gắng vận dụng hết kỹ năng của mình để làm bài test cuối kỳ thật là tốt!

Liên hệ Mastering Data Analytics để được tư vấn miễn phí các khóa học hoặc xem thông tin chi tiết khóa BI chi tiết tại Business Intelligence Program.