Đội ngũ chuyên gia

Tại Mastering Data Analytics, đội ngũ chuyên gia có nhiều năm kinh nghiệm thực chiến trong ngành Data Analytics vì thế mà MDA tự tin có thể mang lại chất lượng kiến và tính ứng dụng thực tế dành cho các Anh/Chị học viên sau khóa học.

MR. JOSEPH TAN

Executive Consultant

@Northpointe Bank, Grand Rapids, MI, USA

Anh Joseph Tan tốt nghiệp Bachelor of Science, Computer Science, Arcadia University, Glenside, PA, đồng thời sở hữu certified Scrum Master, Scrum Alliance. Anh đã có hơn 15 năm làm việc về tư vấn Big 4, ngân hàng và dịch vụ tài chính. Anh đã từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như Partner, Technology Advisory; Senior Manager, Financial Services Advisory; Executive Consultant tại các doanh nghiệp hàng đầu tại Mỹ, bao gồm Northpointe Bank, Selene Finance và Ernst & Young, LLP (EY) Anh Joseph Tan có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu về trực quan hóa dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm. Cụ thể là:
  • Cloud Technologies: Azure, AWS
  • Web Technologies: Node.js, React, Angular, MVC, ASP.NET, HTML, CSS
  • Programming: Python, C#, VB.NET, JavaScript, T-SQL, PL/SQL
  • Database: SQL Server, Oracle, MySQL, Data Warehouse, Data Governance, Master Data Management, Dimensional Modeling

MR. IMRAN MAJID

Deputy Director, Head of Data Management, INsights & Complex Reports

@FECREDIT

Anh Imran Majid tốt nghiệp MBA, Finance & MIS tại Institute of Business Administration, Pakistan. Anh có kinh nghiệm làm việc với vai trò là Director of Analytics trong lĩnh vực Tài chính. Đặc biệt là các kỹ năng phân tích liên quan đến lợi nhuận khách hàng, mô hình thống kê, kho dữ liệu, thay đổi cách quản lý, dự án chuyển đổi và phân tích dự đoán. Anh đã có gần 17 năm làm việc ở nhiều vị trí Managing Analytics, Head of Retail Banking Launch Team, Head of Customer Analytics & CRM, Head of Analytics, Head of Data Management, Insights & Complex Reports tại các ngân hàng hàng đầu như HSBC, Barclays, Mashreq, NBAD và FECREDIT. Trong quá trình làm việc, anh đã phụ trách nhiều dự án quan trọng như chịu trách nhiệm xây dựng Hệ thống Data & Analytics, bao gồm Data, Insights và Phân tích nâng cao; triển khai Chiến lược Dữ liệu với quá trình chuyển đổi Data Warehouse từ On – Premise sang Oracle Cloud; xây dựng và và quản lý Data và Data Quality Framework; xây dựng lộ trình phân tích dữ liệu để đưa ra những kết quả phân tích theo mô hình từ mô tả, dự đoán đến phân tích xu hướng.

MS. TRANG NGUYEN, Ph.D

Former Head of Product and Data Analytics

@CIC Data Mining & Analytics

Chị Trang Nguyễn từng là Head of Product and Data Analytics, CIC Data Mining & Analytics, tại đây chị quản lí nhóm gồm 32 nhân sự, công việc chính là xây dựng mô hình Toán, mô hình phân tích dữ liệu kinh doanh cho các khách hàng là hơn 20 Ngân hàng và các tổ chức tài chính. Trước đó, chị Trang từng tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ (M.S & Ph.D) chuyên ngành Applied Mathematics, Operations Researches tại University of Florida với điểm GPA tuyệt đối 4.00/4.00 cho cả 2 chương trình này tại Mỹ. Trước đó, chị Trang tốt nghiệp chương trình Applied Mathematics and Informatics tại Hanoi University of Technology với GPA 9.06/10, Thủ Khoa. Chị Trang đã có hơn 20 công trình nghiên cứu/ bài báo chuyên ngành (Publications) trong chuyên ngành của mình, ngoài ra chị cũng có kinh nghiệm làm việc dày dặn qua các vị trí Senior Researcher (Department of Industrial and Systems Engineering, International University, HCMC National University); Senior Researcher/Engineer (C4I Department, Viettel Research and Development Institute, Viettel Group; Lead researcher in Core Technology Center); Lead Consultant (SIFT Analytics Group, Lead of Technical Department on Advanced Analytics and Optimization in Asia Pacific Area of SIFT AG), Head of Product and Data Analytics (Manager, lead data modeling team to build credit score, fraud score models for lending industry)… Chị cũng đã làm việc và sử dụng các công nghệ phân tích dữ liệu Advanced Analytics khác nhau như:
  • Experienced: R, MATLAB, Python
  • BI tools: Qlik sense
  • Advanced Analytics tools: SPSS statistics, SPSS Modeler, Alteryx, DataRobot, H2O.AI
  • Optimization tools: Cplex, IBM ILOG DOC
  • Optimization Solver: GAMS, AMPL, PORTA, LINGO

Công nghệ được sử dụng

Với kinh nghiệm làm việc trong ngành Data Analytics, đội ngũ chuyên gia của MDA tự tin dùng các công nghệ phân tích hàng đầu của hãng để phân tích & đưa ra các kế hoạch tối ưu nhất cho các nhân & doanh nghiệp.