MASTERING DATA ANALYTICS

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DOANH HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

Giới thiệu về

MASTERING
DATA ANALYTICS

Self-Service Analytics

Mastering Data Analytics (trước đó là Skillshub – Business Analytics Academy) chuyên cung cấp các dịch vụ đào tạo phân tích dữ liệu kinh doanh cho các cá nhân và doanh nghiệp

Chúng tôi hiện đang cung cấp các khóa học gồm: Business Intelligence, Business Analytics, Technology Training và Corporates Training

THÀNH TỰU ẤN TƯỢNG

+ 0
công ty hợp tác đào tạo
+ 0
khóa học được khai giảng
+ 0
học viên được đào tạo từ chương trình
+ 0 %
học viên phản hồi tốt về chương trình

SỰ KIỆN
ĐÃ TỔ CHỨC

  • Business Intelligence Career Talk 2020
  • Vietnam Data Analytics Tour 2021

KHÓA ĐÀO TẠO VÀ DỊCH VỤ NỔI BẬT

BUSINESS INTELLIGENCE PROGRAM

1. Business Intelligence Fundamentals
2. Business Statistics
3. DESCRIPTIVE ANALYTICS
4. DIAGNOSTICS ANALYTICS
5. Data Visualization & Storytelling
6. Business Intelligence Capstone Project

 

 

 

BUSINESS ANALYTICS PROGRAM

1. Business Analytics Fundamental
2. Technology, Machine Learning in BA
3. PREDICTIVE ANALYTICS
4. PRESCRIPTIVE ANALYTICS
5. Communicating Business Analytics Results
6. Business Analytics Capstone Project

 

 

 

CORPORATE
TRAINING

1. Data Analytics for Managers
2. Data Analytics with self-service technologies: Modern Excel/ Power BI/ Tableau/ Qlik Sense/ Alteryx/ XLSTAT
3. Data Visualization & Storytelling
Giáo trình theo nhu cầu doanh nghiệp

 

 

 

GIẢNG VIÊN ĐÃ TƯ VẤN VÀ ĐÀO TẠO DATA ANALYTICS TẠI

Developed by Tiepthitute
Facebook Messenger
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay