Data Lineage – Tính Năng Bạn Nên Biết Khi Nghiên Cứu Dữ Liệu (P2)

Ở bài viết trước, ta đã nắm được những khái niệm cơ bản về dòng dữ liệu nên trong bài viết này chúng ta sẽ cùng khám phá thêm về các trường hợp ứng dụng của data lineage (Dòng dữ liệu). Các ứng dụng quá đỗi quen thuộc ấy liệu trong tương lai có còn phát triển bền vững hay không? Hãy cùng xem qua cụ thể ở bài viết để biết thêm nhé!

Data Lineage tính năng nên biết khi nghiên cứu dữ liệu

1. Các trường hợp sử dụng Data Lineage

Các công ty ngày nay có nhu cầu ngày càng tăng đối với những hiểu biết thời gian thực, nhưng những phát hiện đó xoay quanh sự hiểu biết về dữ liệu và hành trình của nó trong cả quá trình. Một số cách có thể tận dụng các công cụ dòng dữ liệu từ đầu đến cuối để cải thiện quy trình công việc bao gồm: 

  • Mô hình hóa dữ liệu (Data Modeling): Để tạo các biểu diễn trực quan của các yếu tố dữ liệu khác nhau và các liên kết tương ứng của chúng trong doanh nghiệp, các công ty phải xác định các cấu trúc dữ liệu cơ bản.
  • Chuyển hóa dữ liệu (Data migration): Khi di chuyển dữ liệu đến một hệ thống lưu trữ mới hoặc trên phần mềm mới, các tổ chức sử dụng di chuyển dữ liệu để hiểu các vị trí và vòng đời của dữ liệu.
  • Tuân thủ (Compliance): Dòng dữ liệu cung cấp một cơ chế tuân thủ để kiểm toán, cải thiện quản lý rủi ro và đảm bảo dữ liệu được lưu trữ và xử lý theo chính sách và quy định quản trị dữ liệu.
  • Phân tích tác động (Impact Analysis): Các công cụ dòng dữ liệu có thể cung cấp khả năng hiển thị về tác động của các thay đổi kinh doanh cụ thể. Các công cụ dòng dữ liệu có thể giúp các nhóm theo dõi chúng đến từ nguồn, cho phép xử lý dữ liệu tối ưu hóa và liên lạc với các nhóm tương ứng.

2. Điện toán đám mây và tương lai của dòng dữ liệu

2.1. Điện toán đám mây ảnh hướng đến Data Lineage

Điện toán đám mây làm cho việc quản trị dữ liệu, tổng hợp quy trình, vai trò, chính sách, tiêu chuẩn và số liệu nhằm đảm bảo sử dụng thông tin hiệu quả để giúp các doanh nghiệp thành công. Data Lineage giúp sắp xếp tất cả dữ liệu đó và cung cấp cho doanh nghiệp một cửa sổ rõ ràng cho dữ liệu của họ để kiểm tra thực tế và truy cập nhanh chóng.

Khi điện toán đám mây tiếp tục phát triển, dòng dữ liệu sẽ ngày càng trở nên quan trọng đối với các vấn đề quản trị và cả hệ thống thay đổi nhanh chóng này. Theo dõi nguồn gốc của dữ liệu, bao gồm các phép biến đổi và mục tiêu, là cách duy nhất để giải quyết các lỗi và biến các vấn đề quản trị thành quá khứ. Lấy. Một giải pháp đám mây cung cấp khả năng mở rộng và giảm chi phí, cũng như khử trùng, chất lượng dữ liệu, trao đổi dữ liệu đơn giản và thu thập và lưu trữ nhiều nguồn. Quản trị dữ liệu được cung cấp bởi một giải pháp dòng dữ liệu sẽ là chìa khóa cho một chuyến đi mượt mà trên điện toán đám mây.

2.2 Tương lai của data Lineage

Trong tương lai, sự hiện diện của data lineage là không thể thiếu khi mà dữ liệu lớn và điện toán đám mây ngày càng phát triển hơn. Về sau, khi nói đến việc tin tưởng dữ liệu và đảm bảo quản trị, thông tin về dòng dữ liệu sẽ trở nên đặc biệt quan trọng. Vì thế tìm hiểu về tìm hiểu về chúng sớm sẽ rất có lợi cho những người làm trong ngành phân tích dữ liệu. Hiện nay, Power BI cũng đã tích hợp tính năng này vào phần mềm nhằm giúp người dùng có thể ứng dụng chúng nhanh chóng và tiện lợi hơn.

Xem thông tin khai giảng Khóa học Business Intelligence mới nhất tại Mastering Data Analytics. Liên hệ 0961 48 48 66 hoặc inbox Fanpage Mastering Data Analytics để đăng ký nhanh nhất nhé!

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.
error: Content is protected !!