Hot

Nhân viên Telesales

Công ty Mastering Data Analytics

 • Hồ Chí Minh
 • Thỏa thuận
 • Remote
Chi tiết
Hot

Senior Data Analyst

Công ty Mastering Data Analytics

 • Hồ Chí Minh
 • Thương lượng
 • Fulltime
Chi tiết
Hot

Sales Executive

Công ty Mastering Data Analytics

 • Hồ Chí Minh
 • VNĐ 15.000.000
 • Fulltime
Chi tiết
Hot

Business Intelligence Manager & Trainer

Công ty Mastering Data Analytics

 • Hồ Chí Minh
 • VNĐ 40.000.000
 • Fulltime
Chi tiết
Hot

Marketing Intern

Công ty Mastering Data Analytics

 • Hồ Chí Minh
 • VNĐ 3.000.000
 • Từ 8 buổi/tuần
Chi tiết
Hot

Data Analyst Intern

Công ty Mastering Data Analytics

 • Hồ Chí Minh
 • VNĐ 3.000.000
 • Từ 8 buổi/tuần
Chi tiết
Hot

Power BI Trainer

Công ty Mastering Data Analytics

 • Hồ Chí Minh
 • VNĐ 20.000.000 - 25.000.000
 • Toàn thời gian
Chi tiết

Doanh nghiệp đăng tin tuyển dụng