6 phút đọc

Chính sách bảo mật

 1. Chính sách về quyền riêng tư trên mạng
 • Mastering Data Analytics (gọi tắt là MDA) cam kết đảm bảo an toàn thông tin của khách hàng qua cổng thông tin này. Vui lòng đọc “Chính sách về quyền riêng tư trên mạng” để hiểu về cách mà chúng tôi nỗ lực xây dựng niềm tin nơi khách hàng cũng như chính sách bảo mật của website.
  Chính sách về quyền riêng tư trên mạng áp dụng cho khách hàng truy cập trang web https://mastering-da.com/, trang facebook và các trang có liên quan.
 1. Thu thập thông tin
 • Các cấp độ thông tin được thu thập qua trang web rất đa dạng tùy theo nhu cầu cung cấp thông tin của khách hàng. Việc thu thập các thông tin này được thiết kế nhằm phù hợp với định hướng của người dùng và giúp cho chúng tôi có thể cung cấp dịch vụ tốt hơn cho họ. Một số loại thông tin mà trang web của MDA có thể thu thập nếu người dùng đồng ý: Tên khách hàng, Số CMND, Thông tin liên lạc (Số điện thoại, địa chỉ thư điện tử), địa chỉ, hình ảnh…
 1. Quyền sử dụng thông tin
 • Thông tin mà MDA thu thập sẽ được dùng cho việc trả lời các câu hỏi thắc mắc hoặc các mối quan tâm từ khách hàng đăng ký là thành viên tại các sự kiện do MDA tài trợ và/hoặc kịp thời cung cấp các thông tin khi được yêu cầu. Bằng việc sử dụng trang web của chúng tôi, MDA có thể lấy được các thông tin chung mang tính thống kê ví dụ như: tên miền, địa chỉ IP hoặc loại trình duyệt của những người sử dụng trang web của chúng tôi. Các thông tin lấy được từ tập tin nhật ký không chứa đựng các thông tin giúp xác định danh tính cá nhân, như tên, địa chỉ, điện thoại, v.v… và chỉ được sử dụng cho mục đích thống kê chung.
 1. Các trang Web không thuộc MDA
 • MDA không chịu trách nhiệm về các chính sách về quyền riêng tư cũng như nội dung của bất cứ trang web nào trên mạng Internet có thể có đường dẫn đến trang web của MDA. Xin được lưu ý rằng khi bạn bấm chuột vào các trang web ngoài trang web https://mastering-da.com/, bạn đã được chuyển sang một trang web khác có thể không thuộc quyền quản lý của MDA. Chúng tôi khuyến nghị bạn nên đọc các chính sách về quyền riêng tư của các trang web được dẫn đến đó vì các chính sách về quyền riêng tư của họ có thể khác với chính sách của chúng tôi.
 1. Chia sẻ các thông tin được thu thập
 • Trang web MDA được thiết kế để cung cấp cho các khách hàng hiện hữu, các khách hàng tiềm năng của chúng tôi và những người viếng thăm trang web của chúng tôi, một phương thức bảo mật để có được các thông tin về Công ty chúng tôi, các dịch vụ và sản phẩm của chúng tôi, và để giao dịch với chúng tôi qua Internet. Trang web của chúng tôi sẽ chỉ thu thập các thông tin mà bạn tự nguyện cung cấp để giúp chúng tôi đáp ứng các yêu cầu của bạn. Nếu bạn đã cung cấp các thông tin cá nhân trên trang web của chúng tôi để yêu cầu được tư vấn, hoặc để yêu cầu chúng tôi trả lời các câu hỏi… chúng tôi có thể phải chia sẻ các thông tin đó cho các bên được ủy thác, nếu cần thiết, để phục vụ các yêu cầu của bạn. Bảo vệ các thông tin thu thập và bảo đảm an toàn thông tin Các thông tin cá nhân bạn đã cung cấp sẽ được tiếp cận bởi một số nhân viên và đại lý của MDA, những người cần biết các thông tin đó để phục vụ các yêu cầu của bạn. MDA duy trì các biện pháp và quy trình bảo vệ thông tin tuân thủ các quy định của pháp luật nhằm bảo vệ các thông tin cá nhân của bạn. MDA sẽ lưu giữ các thông tin thu thập được trong thời gian pháp luật yêu cầu hoặc cho phép.
 1. Thông báo về các thay đổi
 • Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet này có thể được sửa đổi vào từng thời điểm. Nếu Chính Sách Về Quyền Riêng Tư trên Internet thay đổi, chúng tôi sẽ cập nhật các thay đổi đó trên trang web này tại địa chỉ https://mastering-da.com/. Bạn có thể vào trang web này thường xuyên để đọc bản cập nhật mới nhất của Chính Sách Về Quyền Riêng Tư Trên Internet.