[VINASOY] Tuyển Dụng Nhân Viên Phân Tích Dữ Liệu Khách Hàng

[VINASOY] Tuyển Dụng Nhân Viên Phân Tích Dữ Liệu Khách Hàng

Chuyên mảng: Đơn hàng và Dịch vụ.

Mô tả công việc

 • Thu thập thông tin, số liệu và phát triển các biểu mẫu báo cáo liên quan đến dữ liệu khách hàng chuyên măng đơn hàng và địch vụ.
 • Phân tích các mối quan hệ khách hàng để hiểu rõ hơn và phục vụ khách hàng tốt hơn.
 • Cung cấp những thông tin cốt lõi nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan.
 • Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan để đảm bảo dữ liệu cho báo cáo kịp thời và chính xác.
 • Dựa trên báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp.

Yêu cầu ứng viên

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành quản trị, tài chính, kinh tế và các ngành liên quan,
 • Có 1-2 năm kinh nghiệm trong công việc Data Analyst
 • Có kỹ năng phân ích và tổng hợp thông tin
 • Có kỹ năng lập kế hoạch và bám sắt tiến độ.
 • Có kỹ năng sử dụng các công cụ và phần mềm phục vụ cho công việc thụ thập và phân ích data.
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
 • Tiếng Anh chuyên ngành.

  Apply CV qua email: su.tran@vinasoy.com.vn hoặc phone: 0901158787

  Chat với chúng tôi qua Zalo
  Gọi ngay
  Ask ChatGPT
  Set ChatGPT API key
  Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.