Dashboard mẫu
1 phút đọc

Termination Analysis Dashboard – Bảng Phân Tích Sự Chấm Dứt Trong Hợp Đồng Lao Động

Termination Analysis Dashboard là một công cụ phân tích dữ liệu và báo cáo trong lĩnh vực quản lý nhân sự, được sử dụng để nắm bắt và hiểu về các trường hợp chấm dứt hợp đồng lao động trong một doanh nghiệp hoặc tổ chức.

Termination Analysis Dashboard

Dashboard này cung cấp cái nhìn tổng quan về các sự chấm dứt, bao gồm số lượng chấm dứt, nguyên nhân chấm dứt, thời gian xảy ra, và các thông tin liên quan khác. Thường tập trung vào việc phân tích các trường hợp chấm dứt để giúp quản lý và phòng nhân sự hiểu rõ hơn về nguyên nhân gây ra các sự kiện này.
Thông qua việc sử dụng Termination Analysis Dashboard, doanh nghiệp có thể tìm hiểu về các vấn đề liên quan đến việc chấm dứt hợp đồng lao động, như sự không hài lòng với công việc, vi phạm quy tắc công ty, vấn đề tài chính, v.v.
Từ đó, có thể thực hiện các biện pháp cần thiết để cải thiện môi trường làm việc, giảm thiểu việc chấm dứt không mong muốn và tăng cường quản lý nhân sự để duy trì sự ổn định trong công ty.

 

termination-dashboard-1

Termination Dashboard

Source: agile analytics