Kiến thức
9 phút đọc

Tạo Báo Cáo Từ Mô Hình Thứ Nguyên (Phần 2)

1. Xây dựng báo cáo cho mô hình thứ nguyên

Chuyển đến Chế độ Report View. Trong ngăn Fields ở bên phải, bạn sẽ thấy các trường trong mô hình dữ liệu mà bạn đã tạo.

mô hình thứ nguyên

1.1. Hình ảnh 1: Thêm tiêu đề

 • Trên tab Insert, chọn mục Text Box. Nhập tên Executive Summary – Sales Report.
 • Chọn văn bản bạn đã nhập. Đặt kích thước phông chữ thành 20 và Bold 
 • Trong ngăn Format text box pane, dưới Effects, chuyển Background thành tắt.
 • Thay đổi kích thước hộp để vừa trên một dòng.

1.2.Hình ảnh 2: Tạo biểu đồ Sales Amount by Date

 • Từ ngăn Fields pane, hãy kéo trường Sales Amount field từ bảng Sales table vào vùng trống trên bảng báo cáo. Theo mặc định, Power BI hiển thị biểu đồ cột với cột Sales Amount.
 • Kéo trường Month từ hệ thống phân cấp Fiscal trong bảng Date và thả trường đó vào biểu đồ cột.
mô hình thứ nguyên
 • Trong phần Fields của ngăn Visualizations, trong hộp Trục X (X-axis), hãy xóa các trường Fiscal Year và Fiscal Quarter:
mô hình thứ nguyên
 • Trong ngăn Visualizations pane, thay đổi loại trực quan hóa thành Area Chart.
mô hình thứ nguyên
 • Thêm thước đo vào trục Y.
 • Mở ngăn Format pane, mở rộng phần Lines và trong Colors, thay đổi Sales Amount by Due Date thành một màu tương phản hơn, chẳng hạn như màu đỏ.
mô hình thứ nguyên

Như bạn có thể thấy, Sales Amount by Due Date hơi chậm hơn Sales Amount. Điều này chứng tỏ rằng nó sử dụng mối quan hệ giữa bảng Sales và Date sử dụng DueDateKey.

1.3. Hình ảnh 3: Tạo biểu đồ Order Quantity by Reseller Country-Region

 • Từ ngăn Fields, hãy kéo trường Country-Region từ bảng Reseller vào vùng trống trên canvas báo cáo của bạn.
 • Kéo trường Order Quantity từ bảng Sales và thả trường đó vào bản đồ. Đảm bảo Country-Region ở ô Location và Order Quantity ở ô Bubble size.
mô hình thứ nguyên

1.4. Hình ảnh 4: Tạo biểu đồ Sales Amount by Product Category and Reseller Business type

 • Kéo hai biểu đồ bạn đã tạo cạnh nhau ở nửa trên của canvas. Tiết kiệm một số phòng ở phía bên trái của canvas.
 • Chọn một vùng trống ở nửa dưới của canvas báo cáo của bạn.
 • Trong ngăn Fields, chọn Sales Amount từ Sales, Product Category từ Product, và Business Type từ Reseller.
mô hình thứ nguyên

Power BI tự động tạo biểu đồ cột nhóm. Thay đổi trực quan hóa thành Matrix:

mô hình thứ nguyên
 • Kéo trường Business Type từ Columns và đặt trường đó vào Category in Rows.
 • Với ma trận vẫn được chọn, trong ngăn Filters pane, bên dưới Business Type, Select all, sau đó dọn sạch hộp [Not Applicable].
mô hình thứ nguyên
 • Kéo ma trận sao cho đủ rộng để lấp đầy khoảng trống bên dưới hai biểu đồ phía trên.
mô hình thứ nguyên
 • Trong ngăn Formatting pane cho ma trận, tìm kiếm conditional. Trong phần Cell elements, hãy bật Data bars. Chọn tùy chọn fx và đặt màu nhạt hơn cho thanh dương. Chọn OK .
 • Tăng chiều rộng của cột Sales Amount  để nó lấp đầy toàn bộ khu vực bằng cách kéo ma trận.
mô hình thứ nguyên

1.5. Hình ảnh 5: Fiscal calendar slicer

Slicers là một công cụ có giá trị để lọc hình ảnh trên trang báo cáo thành một lựa chọn cụ thể. Trong trường hợp này, chúng ta có thể tạo một slicer để thu hẹp hiệu suất theo từng tháng, quý và năm.

 • Trong Fields pane, chọn hệ thống phân cấp Fiscal từ bảng Date table và kéo nó vào vùng trống ở bên trái của bảng tùy biến.
 • Trong ngăn Visualizations pane, chọn Slicer.
mô hình thứ nguyên
 • Trong phần Fields của ngăn Visualizations pane, hãy xóa Quarter và Date để chỉ còn lại Year và Month
mô hình thứ nguyên

Xem thêm: Tham Khảo Các Truy Vấn Power Query

2. Định dạng báo cáo trong mô hình thứ nguyên

2.1. Chủ đề (Theme) trong mô hình thứ nguyên

Trên tab View, chọn Themes, và tham chủ đề thành Executive.

theme

2.1. Spruce lên các hình ảnh

Thực hiện các thay đổi sau trên tab Format trong ngăn Visualizations pane.

visualizations, format page
 • Chọn Visual 2, Sales Amount by Date.
 • Trong phần Title, nếu bạn không thêm thước đo DAX, hãy thay đổi Văn bản thành “Sales Amount by Order Date”.
 • Nếu bạn đã thêm thước đo DAX, hãy thay đổi Văn bản thành “Sales Amount by Order Date / Due Date”.
 • Đảm bảo rằng bạn có phần Title cho chính hình ảnh, vì các trục và chú giải cũng có thể có tiêu đề.
format visual
 • Đặt kích thước Văn bản thành 16 pt .
 • Trên tab Chung , chuyển Bóng thành Bật .

2.3. Hình ảnh 3: Order Quantity bởi Reseller Country-Region

 • Chọn Visual 3, Order Quantity by Reseller Country-Region.
 • Trong phần Map setting , đổi Style thành Grayscale .
 • Trên tab General, trong phần Title, thay đổi Văn bản thành “Order Quantity by Reseller Country-Region”.
 • Đặt kích thước Văn bản thành 16 pt .
 • Cũng trên tab General, chuyển Shadow thành Bật.

2.4. Hình ảnh 4: Sales Amount by Product Category and Reseller Business Type

 • Trên tab General.  trong phần Title, thay đổi Văn bản thành “Sales Amount by Product Category and Reseller Business Type”.
 • Đặt kích thước Văn bản thành 16 pt .
 • Cũng trên tab Chung , chuyển Bóng thành Bật .

2.5. Hình ảnh 5:  Fiscal calendar slicer

 • Trong phần Slicer settings, bên dưới Selection, chuyển tùy chọn Show “Select all” thành Bật. 
 • Trong phần Slicer settings, đặt Kích thước văn bản thành 16 pt .

2.6. Thêm background shape cho tiêu đề

 • Trên tan Insert , chọn Shapes > Rectangle.
 • Đặt nó ở đầu trang và kéo dài nó bằng chiều rộng của trang và chiều cao của tiêu đề.
 • Trong khung Style, phần Border , thay đổi Transparency thành 100% .
 • Trong phần Fill , thay đổi Fill color thành Theme color 5 #6B91C9 (blue) .
 • Trên dải băng Format, chọn Send backward > Send to back
 • Chọn văn bản trong Visual 1, tiêu đề và thay đổi Màu phông chữ thành Màu trắng.

2.7. Hoàn thành báo cáo trong mô hình thứ nguyên

Chọn FY2019 trong slicer.

Chọn FY2019 trong slicer

Tóm lại, báo cáo này trả lời các câu hỏi hàng đầu của người quản lý của bạn:

 • Ngày nào bán chạy nhất tháng 2 năm 2019? Ngày 25 tháng 2, với số tiền bán hàng là $253.915,47.
 • Công ty thành công nhất ở quốc gia/khu vực nào? Tại Hoa Kỳ, với số lượng đặt hàng là 132.748.
 • Công ty nên tiếp tục đầu tư vào loại sản phẩm và loại hình kinh doanh đại lý nào? Công ty nên tiếp tục đầu tư vào danh mục Xe đạp và các hoạt động kinh doanh Người bán lại Giá trị Gia tăng và Người bán lại Kho hàng.

Lưu báo cáo

 • Trên tab File, chọn Save.

3. Xuất bản lên Power BI dịch vụ để chia sẻ trong mô hình thứ nguyên

Để chia sẻ báo cáo của bạn với người quản lý và đồng nghiệp, hãy xuất bản báo cáo đó lên dịch vụ Power BI. Khi bạn chia sẻ với đồng nghiệp có tài khoản Power BI, họ có thể tương tác với báo cáo của bạn nhưng không thể lưu các thay đổi.

 • Trong Power BI Desktop, trên tab Home, chọn Publish.
 • Bạn có thể cần phải đăng nhập vào dịch vụ Power BI. Nếu bạn chưa có tài khoản, hãy đăng ký dùng thử miễn phí .
 • Chọn một đích đến chẳng hạn như Không gian làm việc của tôi trong dịch vụ Power BI >Select.
 • Chọn Mở ‘your-file-name’ trong Power BI. Báo cáo đã hoàn thành của bạn sẽ mở ra trong trình duyệt.
 • Chọn Share ở đầu báo cáo để chia sẻ báo cáo của bạn với người khác.

Trên đây là những thông tin cần thiết để biết tạo báo cáo từ mô hình thứ nguyên trong Power BI Desktop. Để tìm hiểu thêm về Power BI Desktop, các bạn có thể tham khảo series Power BI Desktop tại Mastering Data Analytics. Cảm ơn các bạn đã đọc bài!

Xem thông tin khai giảng Khóa học Business Intelligence sớm nhất tại Mastering Data Analytics. Với mọi thắc mắc xin liên hệ hotline 0961 48 66 48 hoặc inbox Fanpage Mastering Data Analytics để đăng ký nhanh nhất nhé!