Cheat sheet
1 phút đọc

Statistics Cheat Sheet – Toán Thống Kê Trong Phân Tích Dữ Liệu

Statistic Cheat Sheet là một tài liệu tóm tắt về các khái niệm và phương pháp toán thống kê cơ bản trong phân tích dữ liệu. Cheat sheet này giúp người dùng nhanh chóng tìm hiểu và áp dụng các công cụ thống kê quan trọng để hiểu và phân tích dữ liệu một cách hiệu quả.

Cheat Sheet này gồm 8 trang, bao gồm các khái niệm cơ bản như mean (trung bình), median (trung vị), mode (moda), phương sai (variance), độ lệch chuẩn (standard deviation) và các phân phối thông dụng như phân phối chuẩn (normal distribution), phân phối đồng dạng (uniform distribution) v.v. Bên cạnh đó, bạn cũng sẽ được cung cấp các phương pháp thống kê để phân tích sự tương quan giữa các biến số, kiểm tra giả thuyết, xác định độ tin cậy của kết quả thống kê. Hãy mau tải về ngay để trang bị cho mình các kiến thức cần thiết về toán thống kê đi nào!

 

TẢI STATISTIC CHEAT SHEET NGAY TẠI ĐÂY!


Download PDF

Cre: Datacamp