SQL CHEAT SHEET – DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC SQL

SQL CHEAT SHEET – DÀNH CHO NGƯỜI MỚI HỌC SQL

SQL – Structured Query Language là một công cụ tìm kiếm mạnh mẽ thông qua một lượng lớn dữ liệu và trả về thông tin cụ thể để phân tích. Học SQL là rất quan trọng đối với bất kỳ ai muốn trở thành nhà phân tích dữ liệu, kỹ sư dữ liệu hoặc nhà khoa học dữ liệu và hữu ích trong nhiều lĩnh vực khác như phát triển website hoặc marketing.

Dưới đây là các loại Cheat Sheet SQL, hướng dẫn sử dụng các thành phần trong SQL một cách ngắn gọn, dễ hiểu. Dành cho những ai mới bắt đầu học SQL muốn thống kê hết nội dung liên quan.

1. SQL Basics Cheat Sheet

SQL Cheat Sheet - SQL Basics Cheat Sheet
SQL Cheat Sheet - SQL Basics Cheat Sheet

Download file PDF SQL Basics Cheat Sheet

2. SQL JOINs Cheat Sheet

SQL Cheat Sheet - SQL JOINs Cheat Sheet
SQL Cheat Sheet - SQL JOINs Cheat Sheet

Download file PDF SQL JOINs Cheat Sheet

3. Standard SQL Functions Cheat Sheet

SQL Cheat Sheet - Standard SQL Functions Cheat Sheet
SQL Cheat Sheet - Standard SQL Functions Cheat Sheet

Download file PDF Standard SQL Functions Cheat Sheet

4. SQL Window Functions Cheat Sheet

SQL Cheat Sheet - SQL Window Functions Cheat Sheet
SQL Cheat Sheet - SQL Window Functions Cheat Sheet

Download file PDF SQL Window Functions Cheat Sheet

Cre: learnsql.com

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.