Cheat sheet
1 phút đọc

Scikit-Learn Cheat Sheet: Python Machine Learning

Hầu hết các bạn đang học khoa học dữ liệu với Python chắc chắn đã nghe nói về Scikit-Learning, thư viện Python mã nguồn mở triển khai nhiều thuật toán học máy, tiền xử lý, xác nhận chéo và trực quan hóa với sự trợ giúp của một giao diện thống nhất.

Nếu bạn vẫn còn khá mới trong lĩnh vực này, bạn nên biết rằng học máy, và do đó cũng là thư viện Python này, thuộc về điều cần biết đối với mọi nhà khoa học dữ liệu tham vọng.

Scikit-learning cheat sheet này sẽ giới thiệu cho bạn các bước cơ bản mà bạn cần phải trải qua để triển khai các thuật toán máy học thành công: bạn sẽ thấy cách tải dữ liệu của mình, cách xử lý trước nó, cách tạo mô hình của riêng bạn. bạn có thể điều chỉnh dữ liệu của mình và dự đoán các nhãn mục tiêu, cách xác thực mô hình của bạn và cách điều chỉnh mô hình đó hơn nữa để cải thiện hiệu suất của mô hình.


TẢI DATA SCIENCE CHEAT SHEET TẠI ĐÂY


Download PDF

Cre: Datacamp