Kiến thức
3 phút đọc

Sao Chép Một Hình Ảnh Từ Power BI Desktop Và Dán Vào Một Ứng Dụng Khác

Bạn đã bao giờ muốn chia sẻ hình ảnh từ báo cáo hoặc bảng điều khiển Power BI chưa? Bây giờ bạn có thể sao chép hình ảnh từ Power BI Desktop và dán nó vào bất kỳ ứng dụng nào khác hỗ trợ dán. Sao chép một hình ảnh quan trọng và dán vào một Email, Word, PowerPoint, một báo cáo Power BI khác và nhiều ứng dụng khác.

Sao chép một hình ảnh và dán vào một ứng dụng khác

Khi bạn sao chép một hình ảnh tĩnh của một hình ảnh trực quan, bạn sẽ nhận được một bản sao của hình ảnh đó cùng với siêu dữ liệu. Điều này bao gồm:

  • Liên kết trở lại báo cáo hoặc bảng điều khiển Power BI
  • Tiêu đề của báo cáo hoặc bảng điều khiển
  • Thông báo nếu hình ảnh chứa thông tin bí mật
  • Dấu thời gian cập nhật lần cuối
  • Bộ lọc được áp dụng cho hình ảnh

1. Sao chép hình ảnh từ Power BI Desktop

Quá trình sao chép hình ảnh trực quan từ trang tổng quan hoặc từ báo cáo gần như giống hệt nhau. Chỉ có bước đầu tiên thay đổi.

1. Điều hướng đến báo cáo hoặc trang tổng quan có hình ảnh mà bạn muốn sao chép.

2. Sao chép hình ảnh.

  • Trên trang tổng quan, từ góc trên bên phải của hình ảnh, hãy chọn Tác vụ khác (…) và chọn Sao chép hình ảnh dưới dạng hình ảnh .
Sao chép hình ảnh dưới dạng hình ảnh
  • Trên trang báo cáo, từ góc trên bên phải của hình ảnh, chọn biểu tượng Sao chép dưới dạng hình ảnh có chú thích.
Sao chép hình ảnh dưới dạng có chú thích

3. Nếu có nhãn độ nhạy dữ liệu áp dụng cho báo cáo chứa hình ảnh, bạn nhận được cảnh báo.

Cảnh báo có nhãn độ nhạy dữ liệu được áp dụng cho báo các chứa hình ảnh

Xem thêm: Tham Khảo Các Truy Vấn Power Query

4. Khi hộp thoại Sao chép hình ảnh có chú thích xuất hiện, hãy chọn Copy.

Hộp thoại Sao chép hình ảnh có chú thích xuất hiện

5. Sau khi hình ảnh của bạn được sao chép, hãy dán nó vào một ứng dụng khác bằng cách sử dụng Ctrl + V hoặc nhấp chuột phải >Paste. Trong ảnh chụp màn hình bên dưới, chúng tôi đã dán hình ảnh vào Microsoft Word.

Dán hình ảnh được sao chép vào một ứng dụng khác

2. Sao chép hình ảnh khi dữ liệu đã được gắn nhãn là bí mật hoặc nhạy cảm

Nếu có nhãn độ nhạy dữ liệu cho báo cáo chứa hình ảnh, cảnh báo sẽ hiện ra.

Thông báo cảnh báo khi nhãn độ dữ liệu được áp dụng cho báo cáo chứa hình ảnh

Và, nhãn nhạy cảm sẽ được thêm vào siêu dữ liệu bên dưới hình ảnh đã dán.

Nhãn nhạy cảm được thêm vào siêu dữ liệu bên dưới hình ảnh đã dán

Xem thông tin khai giảng Khóa học Business Intelligence mới nhất tại Mastering Data Analytics. Liên hệ Hotline: 0961 48 48 66 hoặc inbox Fanpage Mastering Data Analytics để đăng ký nhanh nhất nhé!