Blog & Event
0 phút đọc

Mẫu Power BI Sales Report

Mẫu Power BI Sales Report cung cấp khả năng trực quan hóa dữ liệu bán hàng một cách đáng tin cậy. Giúp các nhà quản lý dễ dàng thu thập dữ liệu và tạo báo cáo bán hàng chính xác. Qua đó cung cấp cái nhìn tổng thể để xây dựng chiến lược, bố trí nhân lực cho kế hoạch tiếp theo cho doanh nghiệp. Đây là công cụ tối ưu cho những ai đang tìm kiếm giải pháp viết báo cáo bán hàng hiệu quả.

1. Sales Budgeting Summary

Sales Budgeting Summary

2. Reporting Segment

Reporting Segment

3. Sales Rep

Sales Rep

4. Account Details

Account Details

5. Key Clients

Key Clients​

cre: Enterprise DNA