1 phút đọc

MR. NHAN BUI

Anh Nhân Bùi hiện đang là Data Analytics Team Leader tại Toshiba Logistics Vietnam. Ngoài ra, anh Nhân có nhiều kinh nghiệm giảng dạy khi đang giữ vai trò là Former Data Analytics Trainer tại các trung tâm đào tạo trong lĩnh vực Data Analytics.

Anh có nhiều năm làm việc & xây dựng các hệ thống Business Intelligence trong các lĩnh vực Logistics, Manufacturing, Purchasing, Bán lẻ,…

Trải qua nhiều dự án, Anh sử dụng thành tạo các công nghệ quen thuộc: Power BI, SQL, Python, Excel và VBA, áp dụng các công cụ tự động hóa trong báo cáo.

Các chứng chỉ đã đạt: PL-300/DA-100, PL-900 (Microsoft Power Platform), SQL for Daily Inventory.

Các kỹ năng:

  • Power BI: thành thạo ETL Power Query, sử dụng DAX để phân tích và lập báo cáo.
  • SQL: có thể sử dụng SQL để lập báo cáo theo yêu cầu của Bộ phận
  • Python: sử dụng Pandas, Numpy, Xlwings . Đặc biệt dùng Dash Framework để làm Dashboard
  • Excel: VBA để làm báo cáo cá nhân.
  • Hiệu quả trong giao tiếp và kỹ năng thuyết trình bằng tiếng Anh