1 phút đọc

MR. HUY BIEN

Anh Huy hiện đang là trưởng phòng Phân tích dữ liệu tại Hội sở Công ty bảo hiểm nhân thọ Prudential, tập trung vào các giải pháp Phân tích dữ liệu trên các nền tảng: Power BI, Power Automate, SQL, Data Bricks, Python … để xây dựng các hệ thống phân tích dữ liệu & phân tích chuyên sâu cho nhiều phòng ban trong tập đoàn. Ngoài kinh nghiệm phân tích dữ liệu chuyên sâu, anh Huy còn xây dựng & trực tiếp giảng dạy các nội dung về Data Analytics cho nội bộ nhân sự Prudential về tư duy phân tích dữ liệu, quy trình phân tích Automation End-to-End trên Power BI & Power Platform.

Trước đó anh Huy đã xây dựng hệ thống phân tích dữ liệu về Sales, Distribution Compensation & Commercial Finance, anh từng giữ vị trí Former Commercial Finance Manager tại Prudential.

Với 10 năm kinh nghiệm làm việc thực tế sử dụng dữ liệu để ra các quyết định, ứng dụng nhiều phòng ban khác nhau, cùng với am hiểu & nắm rõ các công nghệ trong lĩnh vực Data Analytics, kinh nghiệm giảng dạy Analytics … Anh Huy sẽ chia sẻ kinh nghiệm thực tiễn về phân tích dữ liệu trong doanh nghiệp qua việc ứng dụng Framework phân tích bài bản, chuyên nghiệp.