Kiến thức
2 phút đọc

[21] Một Năm Nhìn Lại Cùng Mastering Data Analytics

Thời khắc chuyển giao sang năm 2023 gần kề, cùng Mastering Data Analytics điểm lại những cột mốc quan trọng trong năm 2022 nhé!

Tháng 5/2022 mở lớp Offline lại sau dịch. Một cuộc chạy tái cấu trúc, hoạt động offline sau dịch và làm việc với hàng loạt Khách hàng doanh nghiệp. Các lớp Public đạt +100 học viên/lớp.

KHÁCH HÀNG DOANH NGHIỆP

  • Tháng 3 train Stage 2: E-learning Prudential
  • Tháng 5 train Đạm Cà Mau
  • Tháng 6 train AON
  • Tháng 9 train Coca-Cola
  • Tháng 10 train Generali
  • Tháng 11 train cho doanh nghiệp tại Philippine
  • Doanh nghiệp đăng ký cho nhân viên học tại lớp Public: Heineken, SCB, MB Bank, Panasonic, Nature Foods, Eximbank, BAT, …

Sau dịch, từ tháng 5 hoạt động lại Văn phòng tại Nguyễn Cơ Thạch. Đến tháng 7 chuyển sang phòng mới. Tháng 8 tăng quy mô nhân sự, thuê 2 văn phòng nhưng vẫn không đủ chổ nên tháng 12 công ty phải chuyển văn phòng mới (Sala) + chuyển đổi các hệ thống nội bộ.

KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN

Train các lớp từ K28 – K35 (tổng cộng mở 8 lớp public, 2022 sau dịch: lần đầu tiên lớp học đạt hơn +100 học viên/lớp)

2023 – mở đầu năm mới sẽ là: khai giảng khóa EDW hợp tác với chuyên gia New York. Hy vọng 1 năm nhiều khởi đầu mới mẻ!

Cảm ơn anh/chị học viên và quý doanh nghiệp đã luôn tin tưởng và chọn lựa Mastering Data Analytics! 2023 sẽ là năm bùng nổ với các khóa học mới, cải tiến toàn diện chương trình Business Intelligence với công nghệ học tập mới và nhiều chương trình thiết kế chuyên biệt cho các khách hàng doanh nghiệp!

Cùng MDA điểm lại chặn đường 2022 đầy nỗ lực nhé!