Dashboard mẫu
1 phút đọc

Lead Generation Dashboard – Dashboard Đo Lường Khách Hàng Tiềm Năng

1. Dashboard đo lường khách hàng tiềm năng là gì?

Dashboard đo lường khách hàng tiềm năng trực quan hóa hiệu suất của các chiến thuật tạo khách hàng tiềm năng được các nhóm tiếp thị sử dụng. Đặc biệt, nó cho phép các nhóm tiếp thị hiểu được hiệu quả của các khía cạnh khác nhau trong kênh tạo nhu cầu của họ và liệu có bất kỳ lĩnh vực nào cần được chú ý thêm hoặc khẩn cấp hay không.

2. Ví dụ: Nắm bắt khách hàng tiềm năng – hiệu suất trong 7 ngày

Lead Generation Dashboard

Source: geckoboard

Dashboard này cung cấp ảnh chụp nhanh về hiệu suất tạo khách hàng tiềm năng của công ty trong bảy ngày qua. Chúng ta có thể thấy có bao nhiêu khách hàng tiềm năng đã được tạo ra mỗi ngày.

Hơn nữa, dashboard đặt tham số khi các khía cạnh khác nhau của kênh đang hoạt động trên hoặc dưới ngưỡng đã đặt. Ví dụ: chúng ta có thể thấy trang đích đang chuyển đổi khách hàng tiềm năng với tỷ lệ trên mục tiêu 5%. Tuy nhiên, chúng ta cũng có thể thấy rằng email chào mừng đã giảm xuống dưới mục tiêu 95% để gửi thành công. Điều này có thể đòi hỏi sự chú ý hơn nữa.