Kiến thức
5 phút đọc

Làm Quen Với Các Khái Niệm Power BI Report Server

Để làm việc với Power BI Report Server, bạn cần hiểu qua được cái khái niệm liên quan. Bài viết này sẽ đề cập đến hai khái niệm chính: Tổng quan cho quản trị viên và Tổng quan cho nhà phát triển.

Khái Niệm Power BI Report Server: Tổng quan cho quản trị viên 

Bài viết này là tổng quan về quản trị của Power BI Report Server, mạng cục bộ nơi để lưu trữ và quản lý các báo cáo Power BI, báo cáo di động và báo cáo phân trang của bạn. Bài viết này giới thiệu các khái niệm về lập kế hoạch, triển khai và quản lý Power BI Report Server của bạn, cùng với các thông tin khác.

1. Cài đặt và di chuyển

Bạn cần cài đặt Power BI Report Server để bắt đầu sử dụng. Microsoft có các bài viết giải thích cách tiến hành tác vụ này.

Trước khi bạn bắt đầu cài đặt, nâng cấp hoặc di chuyển sang Power BI Report Server, hãy xem các thông số hệ thống yêu cầu đối với máy chủ báo cáo.

1.1. Cài đặt

Nếu bạn đang triển khai Power BI Report Server mới, bạn có thể xem mục Hướng dẫn để biết thêm chi tiết.

1.2. Di chuyển

Không có bản nâng cấp tại chỗ cho dịch vụ SQL Server Reporting. Nếu bạn có một phiên bản dịch vụ SQL Server Reporting hiện có trong khi bạn muốn tạo một Power BI Report Server, thì bạn cần phải di chuyển nó. Bạn cũng có thể muốn thực hiện di chuyển vì những lý do khác. Xem tài liệu mục 3.2.3 để biết thêm chi tiết

2. An ninh

An ninh và bảo vệ là quan trọng đối với mọi tổ chức. Bạn có thể tìm hiểu về xác thực, ủy quyền, vai trò và quyền trong tài liệu bảo mật.

Khái Niệm Power BI Report Server: Tổng quan cho nhà phát triển

Chào mừng bạn đến với sổ tay dành cho nhà phát triển đối với Power BI Report Server, mạng cục bộ chỗ để lưu trữ và quản lý báo cáo Power BI, báo cáo di động và báo cáo phân trang của bạn.

1. Nhúng (Embedding)

Đối với bất kỳ báo cáo nào trong Power BI Report Server, bạn có thể nhúng trong iFrame bằng cách thêm tham số chuỗi truy vấn ?rs:Embed=true vào URL. Kỹ thuật này hoạt động với các báo cáo Power BI cũng như các loại báo cáo khác.

2. Kiểm soát người xem báo cáo

Đối với các báo cáo được phân trang, bạn có thể tận dụng chức năng Report Viewer Control. Với nó, bạn có thể đặt điều khiển trong cửa sổ .NET hoặc ứng dụng web. Để biết thêm thông tin, hãy bắt đầu với Report Viewer Control.

3. APIs

Bạn có một số tùy chọn API để tương tác với Power BI Report Server. Kỹ thuật này bao gồm những điều sau đây:

  • REST APIs
  • URL Access
  • WMI Provider

Bạn cũng có thể sử dụng các tiện ích từ mã nguồn mở PowerShell để quản lý máy chủ báo cáo của mình.

*Lưu ý: Các tiện ích PowerShell hỗ trợ các tệp Power BI Desktop (.pbix) thông qua các lệnh  -RsRest*.

4. Tiện ích mở rộng tùy chỉnh trong

Thư viện tiện ích mở rộng là một tập hợp các lớp, giao diện và loại giá trị được bao gồm trong Power BI Report Server. Thư viện này cung cấp quyền truy cập vào hệ thống chức năng và được thiết kế để làm nền tảng cho ứng dụng Microsoft .NET Framework, có thể sử dụng để mở rộng các thành phần Power BI Report Server.

Có một số loại tiện ích mở rộng mà bạn có thể xây dựng.

  • Tiện ích mở rộng xử lý dữ liệu
  • Tiện ích mở rộng phân phối
  • Tiện ích hiển thị cho báo cáo được phân trang
  • Tiện ích mở rộng bảo mật
Power BI Report Server - công cụ quen thuộc của nhiều Data Analyst

Trên đây là những nội dung liên quan đế các khái niệm Power BI Report Server. Để tham khảo thêm nhiều bài viết hay về chủ đề này vui lòng truy cập mục “Xem thêm” dưới đây.

Xem thêm:

Với mọi thắc mắc về khóa học Business Intelligence vui inbox Fanpage Mastering Data Analytics. Hoặc gọi trực tiếp vào hotline 0961 48 66 48 để được tư vấn miễn phí!