Blog
6 phút đọc

Data Storytelling: Thách Thức, Thành Công Và Những Giới Hạn

Kể chuyện dữ liệu (Data Storytelling) là một cách thức tuyệt vời để truyền tải thông tin phức tạp theo một cách dễ hiểu và gợi cảm hứng cho khán giả. Nó bao gồm: phân tích dữ liệu, xác định các mô hình, hiểu biếttrình bày thông tin một cách hấp dẫn để kích thích khán giả nhằm giúp họ hiểu thông điệp. 

Kể chuyện dữ liệu (Data Storytelling) đã trở nên ngày càng phổ biến trong những năm gần đây, khi doanh nghiệp và tổ chức cố gắng sử dụng dữ liệu để đưa ra quyết định tốt hơn và truyền thông hiệu quả hơn nhằm phối hợp với các bên liên quan.

Những thách thức khi bạn kể chuyện với dữ liệu

Tuy nhiên, có một số thách thức liên quan đến Data Storytelling trong thực tế. Một số thách thức này bao gồm:

  • Chất lượng dữ liệu: Độ chính xác và đầy đủ của dữ liệu có thể ảnh hưởng đến tính xác thực của câu chuyện được kể. Nếu dữ liệu không chính xác, không đầy đủ hoặc đưa ra thông tin sai lệch, câu chuyện có thể bị lỗi.
  • Tính phức tạp của dữ liệu: Dữ liệu có thể phức tạp, và trình bày nó một cách đơn giản và dễ hiểu có thể gặp khó khăn. Người kể chuyện dữ liệu phải có khả năng chuyển đổi dữ liệu kỹ thuật thành ngôn ngữ dễ tiếp cận với người đọc.
  • Tính thiên vị (bias): Dữ liệu có thể bị thiên vị, có chủ ý hoặc vô ý. Người kể chuyện dữ liệu phải nhận thức được các thiên vị tiềm ẩn và làm việc để giảm thiểu chúng.
  • Thiếu bối cảnh: Dữ liệu có thể được trình bày mà không có bối cảnh đúng, dẫn đến sự hiểu nhầm và sai lệch. Người kể chuyện dữ liệu phải đảm bảo rằng khán giả hiểu rõ ngữ cảnh trong đó dữ liệu được thu thập và phân tích.

Cách mà bạn có thể thành công khi kể chuyện với dữ liệu

Mặc dù với những thách thức trên, kể chuyện dữ liệu vẫn có thể là chìa khóa mở ra những cánh cửa dẫn đến thành công khi được thực hiện tốt. Một số yếu tố quan trọng góp phần vào việc kể chuyện dữ liệu thành công:

  • Kỹ năng kể chuyện tốt: Kể chuyện dữ liệu hiệu quả đòi hỏi khả năng kể chuyện tốt. Người kể chuyện dữ liệu phải có khả năng kết hợp thông tin với những câu chuyện hấp dẫn và sử dụng các yếu tố tương tác để giữ chân khán giả.
  • Phân tích dữ liệu chuyên sâu: Để kể một câu chuyện thuyết phục với dữ liệu, người kể chuyện dữ liệu cần phải có kiến thức sâu về phân tích dữ liệu và hiểu rõ các mô hình và xu hướng.
  • Tạo sự kết nối với khán giả: Người kể chuyện dữ liệu phải biết cách tạo sự kết nối với khán giả bằng cách sử dụng những ví dụ và truyền cảm hứng để người nghe có thể tương tác và tham gia vào câu chuyện.

Những giới hạn khi kể chuyện với dữ liệu

Tuy nhiên, kể chuyện dữ liệu cũng có một số giới hạn không thể vượt qua như:

  • Khả năng dự đoán: Mặc dù dữ liệu có thể cung cấp thông tin quan trọng về xu hướng và mô hình, nhưng nó không thể đưa ra dự đoán chính xác về tương lai. Do đó, câu chuyện dữ liệu chỉ có thể giới hạn ở mức độ mô tả và giải thích dữ liệu đã thu thập.
  • Thiếu động lực: Dữ liệu có thể chỉ cung cấp thông tin về những gì đã xảy ra trong quá khứ hoặc hiện tại, nhưng không thể đưa ra giải pháp hay động lực để giải quyết các vấn đề.
  • Quy mô dữ liệu: Quy mô dữ liệu có thể là giới hạn đối với việc kể chuyện dữ liệu thành công. Một quy mô dữ liệu quá lớn và không chính xác, không phù hợp tạo nên một câu chuyện lan man không có mục đích.

Kể chuyện dữ liệu (Data Storytelling) là một nghệ thuật phức tạp nhưng đầy tiềm năng để giúp tổ chức và doanh nghiệp tạo ra giá trị. Việc kể câu chuyện dữ liệu có thể tốn thời gian và tài nguyên, đòi hỏi đầu tư đáng kể vào việc thu thập, phân tích và truyền thông dữ liệu. 

Tuy nhiên, việc kể chuyện không phải lúc nào cũng thích hợp với tất cả các tình huống. Trong một số trường hợp, dữ liệu có thể không phải là cách tốt nhất để truyền tải thông điệp, và các phương pháp truyền thông khác có thể hiệu quả hơn. Để thành công trong việc kể chuyện dữ liệu, người kể chuyện dữ liệu cần phải có kỹ năng tốt, phân tích dữ liệu chuyên sâu và tạo sự kết nối với khán giả. Tuy nhiên, cũng cần nhận ra rằng kể chuyện dữ liệu có những giới hạn và không.