Cheat sheet
1 phút đọc

Joining Data In SQL Cheat Sheet

Trong SQL, joining data là quá trình kết hợp dữ liệu từ hai hoặc nhiều bảng khác nhau dựa trên các cột có mối quan hệ với nhau. Việc này cho phép bạn truy vấn và trích xuất thông tin từ nhiều bảng khác nhau để tạo ra các tập dữ liệu phong phú hơn để phân tích hoặc làm báo cáo.

Có nhiều loại phép kết hợp dữ liệu trong SQL như INNER JOIN, LEFT/RIGHT JOIN, FULL JOIN,… Để tìm hiểu chi tiết hơn về các câu lệnh cũng như ví dụ minh họa về các phép kết hợp dữ liệu trong SQL, bạn hãy tải cheat sheet MDA giới thiệu dưới đây về nhé! Cheat sheet được chia sẻ hoàn toàn miễn phí thì còn ngại gì mà không tải ngay để học thêm về SQL nào!

NHANH TAY TẢI JOINING DATA IN SQL CHEET SHEET NGAY TẠI ĐÂY!

Download PDF

Nguồn: Datacamp