Dashboard mẫu
1 phút đọc

Google Ads Campaign Dashboard – Dashboard Chiến Dịch Quảng Cáo Google

1. Dashboard Chiến Dịch Quảng Cáo Google là gì?

Google Ads cung cấp số liệu chi tiết về hiệu suất của các chiến dịch quảng cáo cho tìm kiếm có trả tiền, hiển thị và video. Tuy nhiên, không phải lúc nào cũng dễ dàng trực quan hóa dữ liệu này theo cách dễ hiểu – đặc biệt đối với các thành viên trong nhóm và người quản lý không thường xuyên sử dụng nền tảng này. Vấn đề này có thể được giải quyết bằng cách sử dụng dashboard KPI, chỉ trực quan hóa các số liệu quan trọng nhất ở định dạng dễ hiểu.

2. Ví dụ Google Ads Campaign Dashboard

Google Ads Campaign Dashboard

Source: geckoboard

Dasboard này hiển thị hiệu suất của Google Ads trong tháng qua. Giúp bạn dễ dàng xem ngân sách đang được sử dụng như thế nào và chiến dịch đang hoạt động tổng thể như thế nào xét về số lần nhấp và chuyển đổi.

Biểu đồ đường ở giữa chia chiến dịch theo nhóm quảng cáo. Ở đây, chúng ta có thể thấy rằng nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu các cụm từ tìm kiếm có thương hiệu đã hoạt động ổn định, nhưng đã có sự cải thiện đáng kể trong nhóm quảng cáo nhắm mục tiêu các từ khóa chung được các doanh nghiệp nhỏ sử dụng.