Blog & Event
6 phút đọc

Giới Thiệu Về Streaming Dataset Trong Power BI

Streaming dataset (Bộ dữ liệu truyền trực tuyến) trong Power BI cho phép tạo dashboard và báo cáo theo thời gian thực, có thể được cập nhật liên tục với dữ liệu từ nhiều nguồn khác nhau. Streaming dataset cung cấp nhiều thông tin chuyên sâu và hình ảnh động, cho phép bạn theo dõi và phân tích dữ liệu khi dữ liệu thay đổi liên tục theo thời gian thực.

Streaming dataset trong Power BI được thiết kế để xử lý các cập nhật dữ liệu theo thời gian thực với tần suất cao, đặc biệt hữu ích cho các tình huống mà bạn cần trực quan hóa dữ liệu liên tục thay đổi, chẳng hạn như dữ liệu thiết bị IoT (Internet of Things), phân tích mạng xã hội, dữ liệu thị trường chứng khoán hoặc bất kỳ nguồn dữ liệu phát trực tuyến nào khác.

Để tạo Streaming dataset trong Power BI, người dùng có thể sử dụng Power BI REST API để đẩy dữ liệu vào tập dữ liệu theo chương trình. Điều này cho phép gửi dữ liệu trong thời gian thực từ các hệ thống hoặc ứng dụng bên ngoài. Một tùy chọn khác là sử dụng trình kết nối truyền trực tuyến Power BI, cho phép truyền dữ liệu trực tiếp từ các nguồn như Azure Event Hubs hoặc PubNub.

Khi đã thiết lập bộ dữ liệu phát trực tuyến, có thể bắt đầu xây dựng dashboard và báo cáo theo thời gian thực trong Power BI. Những hình ảnh trực quan hóa này có thể bao gồm nhiều loại biểu đồ, đồ thị, bảng và các yếu tố khác để thể hiện dữ liệu phát trực tuyến theo cách có ý nghĩa. Power BI cung cấp nhiều tùy chọn trực quan hóa, cho phép tùy chỉnh và thiết kế bảng thông tin dựa trên các yêu cầu cụ thể của mình.

Khi nói đến tần suất cập nhật và làm mới dữ liệu, bộ dữ liệu truyền trực tuyến trong Power BI cung cấp hai chế độ: pushcombine. Ở chế độ đẩy, dữ liệu được đẩy vào tập dữ liệu theo thời gian thực và dashboard cập nhật ngay lập tức. Ở chế độ kết hợp, dữ liệu được kết hợp với dữ liệu được lưu trong bộ nhớ cache, mang lại sự cân bằng giữa cập nhật theo thời gian thực và giảm tải cho nguồn phát trực tuyến.

Power BI cũng cho phép áp dụng các kỹ thuật mô hình hóa và chuyển đổi dữ liệu khác nhau cho dữ liệu truyền phát. Có thể tạo các cột, thước đo được tính toán và sử dụng các hàm DAX (Biểu thức phân tích dữ liệu) để lấy thông tin chi tiết bổ sung từ tập dữ liệu phát trực tuyến. Các tính toán này có thể được sử dụng để thực hiện tổng hợp, tính toán và tạo các trực quan hóa nâng cao hơn.

Cần lưu ý rằng các bộ dữ liệu phát trực tuyến trong Power BI được thiết kế để xử lý các cập nhật dữ liệu tần suất cao, nhưng chúng có một số hạn chế. Khoảng thời gian lưu giữ dữ liệu tối đa cho bộ dữ liệu phát trực tuyến là 1.000.000 hàng và số lượng điểm dữ liệu tối đa cho mỗi lần đẩy là 2.000. Nếu cần lưu trữ và phân tích dữ liệu lịch sử, bạn có thể cần xem xét các tính năng Power BI khác, chẳng hạn như DirectQuery hoặc làm mới dữ liệu theo lịch trình.

Tóm lại, bộ dữ liệu truyền trực tuyến trong Power BI cung cấp một cách mạnh mẽ để tạo dashboard và báo cáo theo thời gian thực cập nhật liên tục với dữ liệu truyền. Bằng cách tận dụng các khả năng này, bạn có thể theo dõi, phân tích và thu thập thông tin chuyên sâu về dữ liệu khi dữ liệu thay đổi, cho phép bạn đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu dựa trên thông tin cập nhật nhất.

 

Xem thêm bài viết khác tại đây:

Mastering Data Analytics tự hào là đơn vị đào tạo Kỹ năng Phân tích Dữ liệu Kinh doanh hàng đầu Việt Nam. Các khóa học Phân tích Dữ liệu Kinh doanh được khai giảng định kỳ hàng tháng. Khóa học được giảng dạy ở cả 2 hình thức online và offline, tạo điều kiện cho bạn sắp xếp thời gian học của mình. Truy cập Khóa học Business Intelligence để xem thông tin chi tiết và cập nhật lịch khai giảng gần nhất. Nếu bạn có thắc mắc về khóa học, vui lòng inbox Fanpage Mastering Data Analytics hoặc liên hệ email sales@mastering-da.com để được giải đáp miễn phí!