Dashboard mẫu
1 phút đọc

Email Newsletter Dashboard – Dashboard Theo Dõi Hiệu Suất Email

1. Dashboard Theo Dõi Hiệu Suất Email là gì?

Các marketer qua email sử dụng dashboard bản tin email để theo dõi hiệu suất của các nỗ lực tiếp thị qua email của họ. Các dashboard này theo dõi hiệu suất của các chiến dịch email riêng lẻ cùng với các số liệu tổng thể hơn, chẳng hạn như tăng trưởng danh sách gửi thư.

2. Ví dụ về Email Newsletter Dashboard

Email Newsletter Dashboard

Source: geckoboard

Dashboard này đang theo dõi một số chỉ số chính liên quan đến bản tin thường xuyên của thương hiệu. Ở góc trên cùng bên trái, ta đang theo dõi số lượng chuyển đổi được tạo từ các lần gửi bản tin. Trong biểu đồ thanh, chúng ta có thể thấy hiệu suất riêng lẻ của các chiến dịch email dưới dạng Tỷ lệ mở, Tỷ lệ nhấp và Tỷ lệ thoát email. Ở cuối dashboard, chúng ta có thể theo dõi số lượng người đăng ký mới mà bản tin đã thu hút trong tháng này. Điều này bao gồm hình ảnh trực quan hữu ích về số lượng người đăng ký tối đa được phép theo kế hoạch hiện tại của nền tảng tiếp thị của ta (5.000). Cuối cùng, chúng ta có thể thấy số ngày cho đến khi gửi bản tin theo lịch trình tiếp theo. Điều này rất hữu ích khi giao tiếp và phối hợp với các bên liên quan trong toàn doanh nghiệp.