Dashboard mẫu
2 phút đọc

Ecommerce Dashboard – Dashboard Thương Mại Điện Tử

Dashboard thương mại điện tử là gì?

Các doanh nghiệp kinh doanh thương mại điện tử muốn thành công cần tối ưu hóa mọi giai đoạn trong hành trình của khách hàng. Từ lần chạm đầu tiên đến khi mua hàng. Dưới đây là các dashboard thương mại điện tử tổng hợp các chỉ số hiệu suất quan trọng nhất. Dựa vào những chỉ số này người bán hàng trực tuyến có thể theo dõi tiến trình của họ và nhanh chóng phản hồi mọi thay đổi.

1. Ecommerce KPI dashboard

Ecommerce KPI Dashboard
Source: geckoboard
Dashboard này lấy trực tiếp nhiều chỉ số từ Shopify, mà chủ sở hữu cửa hàng sử dụng làm nền tảng thương mại điện tử chính của họ. Điều quan trọng không chỉ đối với người bán là theo dõi tổng doanh thu và đơn đặt hàng mà còn cả các chỉ số sức khỏe như Giá trị đơn hàng trung bình và Biên lợi nhuận.
Dashboard này cũng đã bao gồm một báo cáo Lãi & Lỗ, trình bày chi tiết các chi phí kinh doanh khác nhau phát sinh trong tháng trước. Các chỉ số này không được theo dõi trong Shopify. Tuy nhiên, bằng cách sử dụng dashboard dữ liệu, họ có thể hiển thị các số liệu quan trọng này cùng với dữ liệu Shopify, ngay cả khi chúng đến từ các nguồn khác nhau.

2. Dashboard quảng cáo Shopify và Facebook

Facebook Ads Dashboard
Source: geckoboard
Hoạt động kinh doanh thương mại điện tử của người bán này tập trung mạnh vào Quảng cáo trên Facebook, đây là yếu tố thúc đẩy doanh số bán hàng mới. Dashboard này lấy dữ liệu từ cả cửa hàng trực tuyến (Shopify) cũng như Facebook, vì vậy người bán có cái nhìn rõ ràng về hiệu suất của cả hai nền tảng.