Cheat sheet
0 phút đọc

Data Storytelling & Communication Cheat Sheet

Data storytelling thường được gọi là chặng cuối của phân tích. Kỹ năng giao tiếp hiệu quả cho phép các chuyên gia dữ liệu thúc đẩy hành động dựa trên những hiểu biết sâu sắc của họ. Theo Brent Dykes, Tác giả của cuốn sách Kể chuyện dữ liệu hiệu quả: Cách thúc đẩy sự thay đổi bằng dữ liệu, tường thuật và hình ảnh — Data storytelling  là sự kết hợp của dữ liệu, hình ảnh và tường thuật. Trong cheatsheet này, sẽ được phác thảo các phương pháp hay nhất để cung cấp các câu chuyện dữ liệu cho nhiều đối tượng khác nhau.


CHẦN CHỜ GÌ MÀ KHÔNG TẢI CHEAT SHEET NÀY VỀ MÁY!
Download PDF