5.00
(4 Đánh giá)

SQL For Business Intelligence

Chuyên mục: E-Learning
Yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Mô tả ngắn

Khóa học SQL for Business Intelligence của Mastering Data Analytics là một khóa học trực tuyến giúp người học tìm hiểu và sử dụng ngôn truy vấn SQL trong quá trình phân tích dữ liệu. Trong khóa học này sẽ giúp mọi người viết được các câu lệnh để truy vấn được dữ liệu, xử lý dữ liệu nhằm mục đích phân tích khi làm Business Intelligence trên SQL.

Khóa học bao gồm các bài giảng, bài tập và hỗ trợ từ MDA để giúp người học có thể áp dụng SQL vào quá trình phân tích dữ liệu.

Xem thêm nội dung

Bạn sẽ học được gì?

 • Cách cài đặt SQL Server, restore dữ liệu, CSDL, CSDL quan hệ.
 • Cách truy vấn dữ liệu bằng mệnh đề SELECT (Lấy dữ liệu từ CSDL)
 • Tổng hợp dữ liệu ( Tính toán bằng các công thức SUM, COUNT,..).
 • Câu điều kiện (CASE - WHEN, IF - ELSE)
 • Cách kết nối, ghép nối, hòa trộn bảng dữ liệu.
 • Cách xử lí trung gian (Tạo bảng tạm thời, tối ưu hóa câu truy vấn)
 • Thao tác trên bảng (Insert, import dữ liệu,..)
 • Thực hiện dự án để tổng hợp những kiến thức trong series.

Nội dung khóa học

SQL For Business Intelligence

 • Getting started & Preparation
  31:23
 • Query Data
  55:40
 • Data Calculation
  45:47
 • Conditional Statement
  31:26
 • Data Blending
  47:31
 • Intermediate Processing
  34:01
 • Data Import and Table Commands
  40:28
 • Capstone Exercise
  03:09

Earn a certificate

Add this certificate to your resume to demonstrate your skills & increase your chances of getting noticed.

selected template

Đánh giá & Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào

Want to receive push notifications for all major on-site activities?