DP-100: Designing and Implementing a Data Science Solution on Azure

Chuyên mục: E-Learning
Yêu thích Chia sẻ
Chia sẻ khóa học
Trang liên kết
Chia sẻ trên mạng xã hội

Mô tả ngắn

Thiết kế và chuẩn bị giải pháp machine learning, Khám phá dữ liệu và các mô hình huấn luyện, Chuẩn bị mô hình để triển khai, Triển khai và huấn luyện mô hình
Khóa học này sẽ giúp bạn xây dựng các kỹ năng cần thiết để vượt qua kỳ thi và đạt được Chứng chỉ Azure DP-100 đòi hỏi khắt khe và đầy thử thách nhất.
DP-100 được thiết kế cho các Data Scientist. Kỳ thi này kiểm tra kiến thức của bạn về Data Science và Machine learning để triển khai các mô hình machine learning models trên Azure. Vì vậy, bạn phải biết ngay từ các nguyên tắc cơ bản của Machine Learning, Python, lập kế hoạch và tạo Machine Learning trong Azure, tạo các machine learning models cũng như triển khai chúng.
Xem thêm nội dung

Bạn sẽ học được gì?

 • Học được những kiến thức nền tảng về việc áp dụng khoa học dữ liệu và machine learning để triển khai và chạy khối lượng công việc machine learning trên Azure.
 • Bạn sẽ được khai thác sức mạnh của Azure là một nền tảng điện toán đám mây tiên tiến của Microsoft và khai thác khả năng của nó để thúc đẩy các giải pháp dựa trên dữ liệu.
 • Biết cách Design và chuẩn bị 1 machine learning solution; có khả năng explore data and train models; prepare a model for deployment và deploy and retrain a model.

Nội dung khóa học

DP-100: Designing And Implementing A Data Science Solution On Azure

 • Khám phá Azure Machine Learning workspace
  01:02:27
 • Làm việc với dữ liệu trong Azure Machine Learning
  23:45
 • Tự động lựa chọn mô hình với Azure Machine Learning
  26:18
 • Huấn luyện các mô hình với scripts trong Azure Machine Learning
  32:19
 • Tối ưu hóa huấn luyện mô hình với quy trình trong Azure Machine Learning
  49:39

Earn a certificate

Add this certificate to your resume to demonstrate your skills & increase your chances of getting noticed.

selected template

Đánh giá & Nhận xét của học viên

Chưa có đánh giá nào
Chưa có đánh giá nào

Want to receive push notifications for all major on-site activities?