DAX – Building Your Business Measures

Chuyên mục: Data Analytics
Yêu thích Chia sẻ
Share Course
Page Link
Share On Social Media

Mô tả ngắn

Khóa học DAX – Building Your Business Measures của Mastering Data Analytics là một khóa học trực tuyến. Giúp người học tìm hiểu và sử dụng ngôn ngữ lập trình DAX trong Power BI để tính toán và phân tích dữ liệu. Khóa học bao gồm các bài giảng, bài tập và hỗ trợ từ giảng viên để giúp người học có thể áp dụng DAX vào thực tế.
DAX (Data Analysis Expressions) là một ngôn ngữ lập trình dùng để tính toán và phân tích dữ liệu trong Power BI và Excel Power Pivot. Cung cấp cho người dùng các hàm tính toán và logic để giải quyết các thách thức phân tích dữ liệu khó khăn.
Với DAX, người dùng có thể tạo ra các công thức phức tạp để thực hiện các tính toán động và tính toán trong thời gian thực. Giúp họ đưa ra quyết định dựa trên dữ liệu chính xác và đầy đủ nhất!
Xem thêm nội dung

Bạn sẽ học được gì?

  • Kiến thức cơ bản về ngôn ngữ DAX
  • DAX sử dụng trong Power BI như thế nào
  • Giúp newbies hiểu cơ bản về DAX

Nội dung khóa học

1. Getting Started With DAX & Basic Calculation In DAX
Download Slide bài giảng được đính kèm dưới video

  • Getting started with DAX & Basic calculation in DAX (P1)
    02:01:05

2. Calculate Function & Excercise
Download Slide bài giảng được đính kèm dưới video

3. Time Intelligence
Download Slide bài giảng được đính kèm dưới video

4. Table Mannipulation Function
Download Slide bài giảng được đính kèm dưới video

Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.