Chart
6 phút đọc

Chọn Đúng Biểu Đồ Hoặc Đồ Thị Cho Dữ Liệu

Nếu bạn có dữ liệu muốn trực quan hóa, hãy đảm bảo bạn sử dụng đúng biểu đồ. Mặc dù dữ liệu của bạn có thể biểu diễn với nhiều loại biểu đồ, nhưng bạn phải biết cách hình dung ngữ cảnh và chọn loại biểu đồ đảm bảo thông điệp của mình rõ ràng và chính xác. Điều này giúp dữ liệu của bạn có thể cung cấp thêm rất nhiều thông tin và giá trị hữu ích. Sau đây là 7 loại biểu đồ được sử dụng hàng đầu và khi nào nên sử dụng từng loại.

1. Biểu đồ cột

Biểu đồ cột cho dữ liệu

Khi nào nên sử dụng:

 • So sánh các phần của tập hợp dữ liệu lớn hơn, đánh dấu các danh mục khác nhau hoặc hiển thị thay đổi theo thời gian.
 • Có nhãn danh mục dài — nó cung cấp nhiều không gian hơn.
 • Nếu bạn muốn minh họa cả giá trị dương và âm trong tập dữ liệu.

Khi nào nên tránh:

 • Nếu bạn có nhiều danh mục, hãy tránh làm quá tải biểu đồ của bạn.
 • Biểu đồ của bạn không được có nhiều hơn 10 cột

2. Biểu đồ tròn

Biểu đồ tròn cho dữ liệu

Khi nào nên sử dụng:

 • Khi bạn hiển thị tỷ lệ và tỷ lệ phần trăm tương đối của toàn bộ tập dữ liệu.
 • Sử dụng tốt nhất với tập dữ liệu nhỏ — cũng áp dụng cho biểu đồ vành khuyên.
 • Khi so sánh ảnh hưởng của MỘT nhân tố đối với các danh mục khác nhau.
 • Nếu bạn có tối đa 6 danh mục.
 • Khi dữ liệu của bạn là danh nghĩa và không theo thứ tự.

Khi nào nên tránh:

 • Nếu bạn có một tập dữ liệu lớn.
 • Nếu bạn muốn so sánh chính xác hoặc tuyệt đối giữa các giá trị.

3. Biểu đồ đường

Biểu đò đường cho dữ liệu

– Nếu bạn có một tập dữ liệu liên tục thay đổi theo thời gian.

– Nếu tập dữ liệu của bạn quá lớn đối với biểu đồ thanh.

Khi nào nên sử dụng:

 • Nếu bạn muốn hiển thị nhiều sê-ri cho cùng một dòng thời gian.
 • Nếu bạn muốn trực quan hóa các xu hướng thay vì các giá trị chính xác.

Khi nào nên tránh:

 • Biểu đồ đường hoạt động tốt hơn với tập dữ liệu lớn hơn, vì vậy, nếu bạn có tập dữ liệu nhỏ, hãy sử dụng biểu đồ thanh để thay thế.

4. Biểu đồ phân tán

Biểu đồ phân tán cho dữ liệu

Khi nào nên sử dụng:

 • Để hiển thị mối tương quan và phân cụm trong bộ dữ liệu lớn.
 • Nếu tập dữ liệu của bạn chứa các điểm có một cặp giá trị.
 • Nếu thứ tự các điểm trong tập dữ liệu là không cần thiết.

Khi nào nên tránh:

 • Nếu bạn có một tập dữ liệu nhỏ.
 • Nếu các giá trị trong tập dữ liệu của bạn không tương quan.

5. Biểu đồ khu vực

Khi nào nên sử dụng:

 • Nếu bạn muốn hiển thị quan hệ từng phần.
 • Nếu bạn muốn mô tả khối lượng dữ liệu của mình chứ không chỉ mối quan hệ với thời gian.

Khi nào nên tránh:

 • Nó không thể được sử dụng với dữ liệu rời rạc.

6. Biểu đồ bong bóng

Biểu đồ bong bóng cho dữ liệu

Khi nào nên sử dụng:

 • Nếu bạn muốn so sánh các giá trị độc lập.
 • Nếu bạn muốn hiển thị phân phối hoặc quan hệ.

Khi nào nên tránh:

 • Nếu bạn có một tập dữ liệu nhỏ.

7. Biểu đồ kết hợp

Biểu đồ kếp hợp cho dữ liệu

Khi nào nên sử dụng:

 • Nếu bạn muốn so sánh các giá trị với các phép đo khác nhau.
 • Nếu các giá trị khác nhau trong phạm vi..

Khi nào nên tránh:

 • Nếu bạn muốn hiển thị nhiều hơn 2~3 loại biểu đồ. Trong trường hợp đó, tốt hơn là nên có các biểu đồ riêng biệt để dễ đọc và dễ hiểu hơn.

Trước khi chọn loại biểu đồ sẽ sử dụng, bạn cần hiểu rõ hơn về dữ liệu của mình, câu chuyện đằng sau nó và đối tượng/phương tiện mục tiêu của bạn. Luôn hướng đến hình dung đơn giản hơn những hình ảnh phức tạp. Hãy nhớ rằng, màu sắc và phông chữ cũng tác động rất nhiều đến người đọc. Mục tiêu của việc trực quan hóa dữ liệu là làm cho nó dễ hiểu và dễ đọc hơn. Vì vậy, tránh quá tải và làm lộn xộn đồ thị của bạn. Có nhiều biểu đồ đơn giản luôn tốt hơn một biểu đồ phức tạp.

Xem thông tin khai giảng Khóa học Business Intelligence mới nhất tại Mastering Data Analytics. Liên hệ Hotline: 0961 48 48 66 hoặc inbox Fanpage Mastering Data Analytics để đăng ký nhanh nhất nhé!