Dashboard mẫu
1 phút đọc

Absenteeism Dashboard – Bảng Giám Sát Sự Vắng Mặt Của Nhân Viên

Absenteeism Dashboard này được thiết kế để giám sát sự vắng mặt trong công ty. Cung cấp cái nhìn tổng quan về vấn đề và bao gồm các chỉ số quan trọng từ phòng nhân sự để giúp xác định nguyên nhân gây ra. Đây là phiên bản sao của Leave Analysis nhưng chỉ tập trung vào việc nghỉ ốm.

Absenteeism Dashboard

Thông qua việc tổng hợp và phân tích dữ liệu về vắng mặt, Absenteeism Dashboard giúp người quản lý và phòng nhân sự nhận ra các xu hướng và mô hình vắng mặt trong công ty, từ đó đưa ra các biện pháp hoặc chính sách phù hợp để giảm thiểu tình trạng vắng mặt không lý do hoặc không lý do không chính đáng.
Bằng cách sử dụng dashboard này, doanh nghiệp có thể hiểu rõ hơn về tình trạng vắng mặt của nhân viên và đưa ra các biện pháp cải thiện hiệu suất làm việc và tăng cường quản lý nhân sự.
Các chỉ số và thông số trong bảng điều khiển này thường bao gồm tổng số ngày nghỉ phép, số lượng ngày nghỉ ốm, số lần đến muộn, số lần về sớm, tỷ lệ vắng mặt so với công việc đã được giao, v.v.
Source: agile analytics