Dashboard mẫu
11 phút đọc

5 Mẫu Power BI Dashboard Hàng Đầu Dành Cho Finance Analytics

Những Dashboards tuyệt vời sẽ làm nhiều hơn việc chỉ hiển thị dữ liệu. Nó sẽ hướng sự chú ý của bạn, giúp bạn xác định chính xác các vấn đề hoặc cơ hội và kể một câu chuyện sẽ thúc đẩy doanh nghiệp của bạn phát triển. Tuy nhiên, để tạo được những dashboards tốt không phải ai cũng làm được. Để truyền cảm hứng và giúp bạn dễ dàng sở hữu một vài dashboards tốt, dưới đây là 5 dashboards Power BI hàng đầu dành cho Finance Analytics mà bạn có thể miễn phí tải về.

1. Consolidated Financials

Mẫu Power BI này được thiết kế để giúp bạn tạo tổng quan có thể hành động về tài chính cho nhóm quản lý. Nó bao gồm rất nhiều biểu đồ thác nước vì biểu đồ thác nước là một công cụ tuyệt vời để hiển thị những đóng góp tích cực và tiêu cực của từng cá nhân giữa giá trị bắt đầu và giá trị kết thúc.

Dành cho ai: Giám đốc Tài chính và Giám đốc Điều hành.

Tại sao bạn cần nó: Bảng điều khiển này cung cấp một cái nhìn tổng quan về hiệu suất tài chính của bạn. Nó tích hợp dữ liệu từ đầu tháng đến nay, từ đầu năm đến nay và cả năm trong một biểu đồ duy nhất, giống như những người dùng tài chính thích nó.

Trang đầu tiên của bảng điều khiển này hiển thị như sau:

 • EBITDA
 • EBIT
 • Net earnings (Thu nhập ròng)
 • Free cash flow (Dòng tiền tự do)
 • CAPEX
 • Monthly trends and distribution by business units of the above KPIs (Xu hướng hàng tháng và phân bổ theo đơn vị kinh doanh của các KPI)
 • Dynamic comments, related to the above KPIs (Nhận xét động, liên quan đến KPI ở trên)

2. Dynamic Comments

Khi kể một câu chuyện bằng dữ liệu, đôi khi bạn cần thêm một số từ hữu ích vào các con số của mình và đây là lúc nhận xét xuất hiện. Do đó, mẫu Power BI Executive Summary này được thiết kế để giúp bạn triển khai các nhận xét động và tương tác giúp bạn thêm dữ liệu hữu ích và có thể hành động vào trang tổng quan của bạn.

Nó dành cho ai: Là công cụ hoàn hảo cho tất cả những người kể chuyện dữ liệu, những người muốn mở rộng, làm sáng tỏ hoặc giải thích các số liệu nhất định.

Tại sao bạn cần nó: Sử dụng trang tổng quan này khi chuẩn bị tóm tắt điều hành mà bạn muốn ngăn các câu hỏi về dữ liệu của mình, thêm một số thông tin rõ ràng hoặc bao gồm các giải thích có ý nghĩa. Nhận xét là một công cụ kể chuyện mạnh mẽ và bạn nên sử dụng chúng để giao tiếp với khán giả của mình.

Trang đầu tiên của bảng điều khiển này hiển thị như sau:

 • EBITDA
 • EBIT
 • Net earnings (Thu nhập ròng)
 • Free cash flow (Dòng tiền tự do)
 • CAPEX
 • Monthly trends of the above KPIs (Xu hướng hàng tháng các
  KPI)
 • Dynamic comments, related to the above KPIs (Nhận xét động,
  liên quan đến KPI ở trên)

3. Income Statement

Mẫu bảng thông tin Power BI này được thiết kế để giúp bạn cấu trúc, tạo và thiết kế Báo cáo thu nhập thân thiện với người dùng trong Power BI. Nó bao gồm các bộ dữ liệu phân cấp mà người dùng có thể mở rộng hoặc thu gọn để điều chỉnh mức độ chi tiết.

Dành cho ai: Báo cáo thu nhập thường được lập cho các nhà đầu tư hoặc chủ sở hữu, ban quản lý và người dùng bên ngoài, chẳng hạn như người cho vay, tổ chức chính phủ và cổ đông.

Tại sao bạn cần nó: Báo cáo thu nhập là vô giá khi xem xét cơ cấu doanh thu và chi phí trong công ty của bạn. Các tính toán tạm thời và biểu đồ thác nước giúp bạn dễ dàng thấy được tác động của các mục riêng lẻ đối với tổng thể. Báo cáo thu nhập có thể hướng dẫn các quyết định chiến lược về việc tập trung vào tăng doanh thu hay cắt giảm chi phí, tung ra sản phẩm mới hay đóng cửa các bộ phận tụt hậu.

Trang chủ của bảng điều khiển hiển thị các giá trị AC và PL (và phương sai) của:

 • Revenue (Doanh thu)
 • Gross margin (Tỷ suất lợi nhuận gộp)
 • Operating income (Thu nhập hoạt động)
 • Income before income taxes (Lợi tức trước thuế lời tức)
 • Net income (Thu nhập ròng)

Nó cũng có tính năng nhận xét động, liên quan đến KPI ở trên.

4. Price-Volume-Mix Variance Analysis

Bảng điều khiển kinh doanh điển hình hiển thị doanh thu, lợi nhuận gộp, thu nhập và so sánh giữa thực tế, kế hoạch hoặc dự báo. Những khác biệt này sau đó được khám phá về mặt thời gian, địa lý hoặc dòng sản phẩm. Tuy nhiên, phân tích Price-Volume-Mix (Giá-Số lượng-Kết hợp) cho bạn thấy các yếu tố như thay đổi giá, số lượng bán và kết hợp sản phẩm ảnh hưởng như thế nào đến doanh thu của bạn.

Ví dụ về bảng điều khiển Power BI này giải thích lý do đằng sau sự tăng trưởng doanh thu và trình bày những người đóng góp hàng đầu cho từng danh mục, chẳng hạn như giá, khối lượng & phương sai kết hợp, các lần ra mắt mới và các sản phẩm đã ngừng sản xuất.

Dành cho ai: Các nhà quản lý sản phẩm và giám đốc tài chính nằm trong số những người có nhiều khả năng sử dụng bảng điều khiển Phân tích Phương sai Giá-Khối lượng-Kết hợp.

Tại sao bạn cần nó: Phân tích Giá-Khối lượng-Kết hợp là một công cụ mạnh mẽ mà bạn có thể mở rộng với nhiều KPI bổ sung khác nhau để tìm kiếm các yếu tố ảnh hưởng đến doanh thu của mình. Thay vì dựa vào phỏng đoán và cảm giác mơ hồ, bạn có thể xác định chính xác các vấn đề và cơ hội chính của mình và tập trung năng lượng của mình vào những gì quan trọng. Khi bạn hiểu điều gì thúc đẩy doanh thu và tỷ suất lợi nhuận của mình, bạn có thể giải quyết vấn đề tỷ suất lợi nhuận đang giảm hoặc hỗn hợp sản phẩm cũ để tăng doanh thu.

5. Working Capital

Vốn lưu động là một thước đo tài chính minh họa tính thanh khoản của công ty – khả năng trang trải các nghĩa vụ ngắn hạn. Nó được tính bằng chênh lệch giữa tài sản hiện tại và nợ ngắn hạn. Nói một cách đơn giản: nó cung cấp cái nhìn sâu sắc về khả năng tiếp tục hoạt động của công ty và vượt qua những thời điểm khó khăn có thể xảy ra trong tương lai gần.

Đội ngũ quản lý và tài chính phải luôn theo dõi vốn lưu động để chuẩn bị cho tương lai và thực hiện các hành động phù hợp.

Ví dụ bảng điều khiển BI về Vốn lưu động này cung cấp cho họ cái nhìn tổng quan rõ ràng về các KPI chính: vốn lưu động, tỷ lệ thanh toán hiện hành và tỷ lệ thanh toán nhanh (bên cạnh tài sản lưu động và nợ ngắn hạn). Bao gồm trong các báo cáo tiếp theo là phân tích chi tiết các khoản thanh toán và xu hướng của tất cả các khoản mục trong bảng cân đối kế toán.

Dành cho ai: Kiểm soát viên, chuyên gia FP&A và các nhà phân tích tài chính khác là những người dùng điển hình của mẫu này. Nó cũng cung cấp thông tin chi tiết cho ban quản lý, nhà đầu tư, chủ sở hữu và các cổ đông khác.

Tại sao bạn cần nó: Ví dụ về bảng thông tin Power BI này có phần trình bày trực quan về vốn lưu động và các KPI liên quan khác: tài sản lưu động, nợ ngắn hạn, tỷ lệ hiện tại và tỷ lệ thanh toán nhanh. Điều này cho phép các nhóm tài chính làm việc với ban quản lý doanh nghiệp để duy trì hoạt động kinh doanh ở tình trạng tốt nhằm đáp ứng các nghĩa vụ ngắn hạn, đồng thời tạo ra một số thời gian để vượt qua các thách thức tài chính và thúc đẩy tăng trưởng kinh doanh.

Source: zebrabi