Chuyên mảng: Đơn hàng và Dịch vụ.

Mô tả công việc

 • Thu thập thông tin, số liệu và phát triển các biểu mẫu báo cáo liên quan đến dữ liệu khách hàng chuyên măng đơn hàng và địch vụ.
 • Phân tích các mối quan hệ khách hàng để hiểu rõ hơn và phục vụ khách hàng tốt hơn.
 • Cung cấp những thông tin cốt lõi nhằm đáp ứng yêu cầu của các bên liên quan.
 • Phối hợp chặt chẽ với các phòng ban liên quan để đảm bảo dữ liệu cho báo cáo kịp thời và chính xác.
 • Dựa trên báo cáo phân tích và đề xuất giải pháp.

Yêu cầu ứng viên

 • Tốt nghiệp ĐH chuyên ngành quản trị, tài chính, kinh tế và các ngành liên quan.
 • Có 1-2 năm kinh nghiệm trong công việc Data Analyst.
 • Có kỹ năng phân ích và tổng hợp thông tin.
 • Có kỹ năng lập kế hoạch và bám sắt tiến độ.
 • Có kỹ năng sử dụng các công cụ và phần mềm phục vụ cho công việc thụ thập và phân ích data.
 • Khả năng làm việc dưới áp lực cao.
 • Tiếng Anh chuyên ngành.