Khi bạn phải xây dựng một dashboard, bạn đã từng gặp khó khăn với câu hỏi “Liệu ta nên đặt biểu đồ nào lên trước?”. Có lẽ ít nhất một lần, mỗi người tạo dashboard đều bị chìm đắm trong ‘đại dương’ dữ liệu và tất cả các biểu đồ có thể để trực quan nó.

1. Đưa con số lớn lên đầu tiên

Bắt đầu với một số lớn. Những chỉ số chính nào là quan trọng nhất để theo dõi? Hãy cho hiển thị chúng lên đầu tiên

Đối với các ứng dụng di động, đó có thể là doanh thu từ đăng ký hoặc tổng số người dùng trả phí trong tháng/quý/năm vừa qua. Đối với E-commerce, đó có thể là khối lượng bán hàng, giá trị trung bình mỗi đơn hàng hoặc số lượng mua hàng trên mỗi người dùng.

Chỉ số này nên dùng để đo lường tiến độ đối với các mục tiêu của công ty và được đặt đầu tiên trên dashboard.

Ví dụ, đối với trang web, chúng ta quan tâm nhất đến tổng số lượt truy cập, phiên của khách truy cập, số lần xem trang và tỷ lệ exit. Những con số này nên được đặt đầu tiên trên dashboard.

Như bạn có thể nhận thấy, việc thêm phần trăm thay đổi bên cạnh các con số lớn là một thực hành tốt để giải thích hướng mà các con số này đang thay đổi.


2. Những con số lớn cần phân tích chi tiết

Có thể những người nhìn thấy 70k người dùng trên báo cáo sẽ hỏi: Chúng ta biết gì về những người dùng này? Họ đến từ đâu?

Trong trường hợp này, thêm một vài phân tích chi tiết có thể cung cấp thêm sự rõ ràng. Cố gắng thu thập được nhiều dữ liệu càng tốt: địa điểm người dùng, độ tuổi, giới tính và kênh tiếp thị – chúng ta càng có nhiều dữ liệu về người dùng của mình, thì càng hiểu họ tốt hơn (tất nhiên chỉ nếu nó tuân thủ quy định về quyền riêng tư).

Để trực quan hóa những phân tích chi tiết, bạn có thể sử dụng biểu đồ cột, biểu đồ tròn hoặc thậm chí là bản đồ. Ta có thể sử dụng bất kỳ loại biểu đồ nào cho phép phân biệt giữa các segment.

3. Các phân đoạn giúp tăng tính rõ ràng

Thêm vào tất cả các dữ liệu có thể là kích thích. Tuy nhiên, nếu dữ liệu không trả lời bất kỳ câu hỏi mới nào, thì nó sẽ làm cho dashboard của bạn bừa bộn. Mọi người không cần phải biết tất cả mọi thứ về dữ liệu của bạn, họ chỉ cần đủ biểu đồ để hiểu cách các chỉ số chính đang thay đổi và tại sao.

Nhưng nếu bạn thực sự cần phải thêm tất cả các biểu đồ vào dashboard, hãy thử sắp xếp chúng theo tab hoặc các phân đoạn.

Trên biểu đồ ở trên, dashboard với dữ liệu thị trường máy bay được chia thành 4 tab: triển vọng toàn cầu, triển vọng khu vực, luồng lưu lượng và các lĩnh vực thị trường. Nếu tất cả các biểu đồ được đặt trên một trang duy nhất, sẽ mất rất nhiều thời gian để cuộn xuống cuối của dashboard.

4. Những dashboard phức tạp cần có chú thích

Bạn có thể nhận ra liệu dashboard của bạn có cần một lời giải thích tại đầu trang hay không bằng hai cách:

  • Bạn cảm thấy nó quá phức tạp và không phải ai cũng có thể hiểu được các thuật ngữ được sử dụng.
  • Mọi người bắt đầu hỏi bạn rằng dashboard này hiển thị gì.

Trong cả hai trường hợp, nên thêm một lời giải thích ngắn gọn ở đầu dashboard giải thích về nó hiển thị gì, và dữ liệu nó đang thể hiện.

Giải thích trên giúp chúng ta hiểu về khoảng thời gian và dữ liệu đầu vào được sử dụng trên dashboard. Nếu thiếu nó, chúng ta có thể cần nhiều thời gian hơn để tìm hiểu về tính phức tạp của dashboard và hiểu những gì nó đang theo dõi.

5. Kết luận

Các chỉ số quan trọng nhất nên đặt đầu tiên trên dashboard.

Dưới các chỉ số quan trọng đó, nên giải thích các phân đoạn người dùng mà chúng bao gồm và cách chúng thay đổi theo thời gian.

Việc thêm nhiều biểu đồ vào dashboard không phải là tội lỗi, nếu bạn sắp xếp chúng theo tab và thêm giải thích.