1. Biểu đồ phễu là gì?

Biểu đồ phễu (funnel chart) thường được sử dụng lọc dữ liệu hoặc tiến trình giảm dần theo từng bước. Nó có hình dáng giống như một cái phễu, với đường viền ngang ở đầu và đường viền hẹp hơn ở đáy.

Biểu đồ phễu

2. Các trường hợp nên sử dụng biểu đồ phễu bao gồm:

2.1. Phân tích quy trình bán hàng

Funnel chart thường được sử dụng để biểu diễn quy trình bán hàng và hiển thị tỷ lệ khách hàng đến cửa hàng, truy cập trang web, đăng ký, mua hàng và thanh toán.

2.2. Phân tích nguồn dữ liệu

Được sử dụng để phân tích dữ liệu, hiển thị tỷ lệ dữ liệu được thu thập, xử lý.

2.3. Phân tích chuyển đổi

Sử dụng để phân tích chuyển đổi từ một giai đoạn sang giai đoạn khác, ví dụ như chuyển đổi từ đăng ký thành người dùng hoặc từ đăng ký thành khách hàng trung thành.

2.4. Phân tích lượng truy cập trang web

Được sử dụng để phân tích lượng truy cập trang web và hiển thị tỷ lệ người dùng truy cập từng trang web, như trang chủ, trang sản phẩm, trang giỏ hàng và trang thanh toán.

Tóm lại, biểu đồ phễu là một công cụ hữu ích để biểu diễn quá trình lọc dữ liệu hoặc tiến trình giảm dần theo từng bước.

Giúp phân tích và đánh giá các bước tiến trình một cách dễ dàng và trực quan.

Xem thông tin khai giảng Khóa học Business Intelligence mới nhất tại Mastering Data Analytics. Liên hệ 0961 48 48 66 hoặc inbox Fanpage Mastering Data Analytics để đăng ký nhanh nhất nhé!