Data Visualization In Power BI_Part 1 & 2

 

FREE DOWNLOAD

Data Visualization In Power BI_Part 1 & 2

Data visualization là một công cụ hữu ích để biểu diễn dữ liệu và thông tin một cách trực quan và dễ hiểu. Nó giúp người dùng phân tích dữ liệu nhanh chóng, tìm kiếm các mẫu và đưa ra các quyết định và giải pháp dựa trên thông tin từ các biểu đồ và đồ thị.

Việc sử dụng data visualization mang lại rất nhiều lợi ích trong công việc. Ví dụ như giúp người xem hiểu về dữ liệu một cách dễ dàng hơn, giúp người trình bày thuyết phục được người khác về độ chính xác và tính hợp lý của ý tưởng, giúp tiết kiệm thời gian trong việc tiếp cận thông tin và phân tích nhanh chóng. Người dùng có thể chia sẻ các biểu đồ và đồ thị để trình bày thông tin và giải thích dữ liệu cho người khác một cách dễ hiểu.

Anh/Chị vui lòng để lại thông tin tại form đăng ký để MDA gửi Bộ tài liệu qua email nhé!