ChatGPT đơn giản là một hệ thống chatbot dựa trên trí tuệ nhân tạo (AI) sử dụng công nghệ xử lý ngôn ngữ tự nhiên (NLP) để tạo các cuộc hội thoại. Sự nổi lên vượt trội gần đây là bởi khả năng theo dõi luồng và ngữ cảnh của cuộc trò chuyện, cùng với các câu hỏi và câu trả lời trước đó. Rốt cuộc, nó đang sử dụng một lượng lớn dữ liệu trực tuyến. Để biết thêm thông tin, vui lòng truy cập OpenAI, một start-up nghiên cứu trí tuệ nhân tạo cũng đã tạo ra các công cụ AI tuyệt vời khác như DALL·E 2, Whisper và các công cụ khác.

Mục đích của bài viết là nâng cao khả năng sử dụng nó như một nhà phân tích dữ liệu.

1. Lấy ví dụ về công thức và câu lệnh từ ChatGPT

Giả sử hỏi ChatGPT, “ Cách sử dụng hàm Vlookup?”

Ảnh chụp nhanh công thức và câu lệnh từ ChatGPT

Có thể thấy nó đã cung cấp cho người dùng định nghĩa cũng như một.

2. Viết code với ChatGPT

Giả sử yêu cầu ChatGPT viết code Python cho hồi quy tuyến tính đơn giản.

Viết code với ChatGPT

Dưới đây là cách ChatGPT cung cấp một đoạn mã với một bình luận và giải thích thích hợp.

Ảnh chụp nhanh câu trả lời mẫu cho một cuộc phỏng vấn việc làm phân tích dữ liệu bằng ChatGPT.

3. Chuẩn bị cho cuộc phỏng vấn khi ứng tuyển vào công việc Data Analyst.

Giả sử hỏi ChatGPT một câu hỏi phỏng vấn khi ứng tuyển vào công việc phân tích dữ liệu:

Làm thế nào để bạn xác định những phương pháp thống kê nào cần sử dụng khi phân tích dữ liệu?

Chụp nhanh việc tìm kiếm bộ dữ liệu bằng ChatGPT.

Dưới đây là cách ChatGPT cung cấp một vài yếu tố mà chúng ta có thể sử dụng để xác định các phương pháp thống kê dùng cho phân tích dữ liệu.

4. Tìm dataset với ChatGPT

Giả sử yêu cầu ChatGPT Tìm dataset cho các trường cao đẳng ở Nepal?

Dĩ nhiên là rất khó để có được bộ dữ liệu đạt yêu cầu, nhưng ChatGPT đã cung cấp các công cụ tìm được bộ dữ liệu tiềm năng với các liên kết và thông tin nhanh chóng. Thật tuyệt vời phải không?

Hãy tự mình thử tại: https://chat.openai.com/

Xem thông tin khai giảng Khóa học Business Intelligence mới nhất tại Mastering Data Analytics. Liên hệ 0961 48 48 66 hoặc inbox Fanpage Mastering Data Analytics để đăng ký nhanh nhất nhé!