Liên hệ với chúng tôi test

Câu hỏi thường gặp

Khóa học có yêu cầu đầu vào nào bắt buộc không?

Khóa học Business Intelligence Program không yêu cầu bất kỳ đầu vào bắt buộc nào. Các bạn sẽ được học và ôn lại từ căn bản cho đến đi sâu vào các loại phân tích.

Không biết coding hay công cụ nào thì học được không?

Khóa học Business Intelligence Program không yêu cầu bất kỳ đầu vào bắt buộc nào. Các bạn sẽ được học và ôn lại từ căn bản cho đến đi sâu vào các loại phân tích.

Nếu bận phải vắng một số buổi học thì trung tâm có hỗ trợ gì cho học viên?

Khóa học Business Intelligence Program không yêu cầu bất kỳ đầu vào bắt buộc nào. Các bạn sẽ được học và ôn lại từ căn bản cho đến đi sâu vào các loại phân tích.

Khóa học có yêu cầu đầu vào nào bắt buộc không?

Khóa học Business Intelligence Program không yêu cầu bất kỳ đầu vào bắt buộc nào. Các bạn sẽ được học và ôn lại từ căn bản cho đến đi sâu vào các loại phân tích.

Tool nào được sử dụng trong quá trình học?

Khóa học Business Intelligence Program không yêu cầu bất kỳ đầu vào bắt buộc nào. Các bạn sẽ được học và ôn lại từ căn bản cho đến đi sâu vào các loại phân tích.

Bạn đang gặp phải vấn đề gì ?