1 phút đọc

Hướng Dẫn Đăng Nhập Trên Mastering Data Analytics

Để có thể tham gia học online trên “https://mastering-da.com”, bạn cần có tài khoản đăng nhập. Tài khoản này chính là Email mà bạn đã cung cấp khi đăng ký khóa học. Cách đăng nhập tài khoản trên MDA như sau:

Bước 1: Truy cập trang Web “https://mastering-da.com/dashboard/” để bắt đầu đăng nhập

Sau khi truy cập màn hình sẽ chuyển sang giao diện đăng nhập.

Bước 2: Tại màn hình Sign In, điền thông tin tài khoản vào màn hình đăng nhập

Thông tin đăng nhập gồm:

  • Email : là email đã dùng khi đăng ký khóa học
  • Mật khẩu: là mật khẩu được cung cấp khi bạn kích hoạt khóa học
  • Nếu quên mật khẩu, bạn có thể xem lại trong Email hoặc bấm vào mục Lấy lại mật khẩu.

Sau khi nhập đúng thông tin Email và mật khẩu, bạn bấm vào mục Đăng nhập để hoàn tất thao tác. Và khi này sẽ có Mail được gửi đến Email mà bạn đã nhập


Bước 3: Nhấp vào Verify and Log In để đăng nhập


Bước 4: Nhập lại Email và mật khẩu của bạn để đăng nhập

Khi đăng nhập thành công sẽ có giao diện “Bạn đã đăng nhập thành công”

Bước 5: Truy cập lại Website “https://mastering-da.com/dashboard/” để bắt đầu học thôi nào!