Trực quan hóa dữ liệu giúp bạn biến một lượng dữ liệu khổng lồ và chi tiết thành thông tin doanh nghiệp dễ hiểu, hấp dẫn về mặt trực quan và hữu ích. Bằng cách khai thác các nguồn dữ liệu bên ngoài, các công cụ trực quan hóa dữ liệu ngày nay không chỉ giúp bạn xem KPI rõ ràng hơn mà còn thống nhất dữ liệu và áp dụng phân tích do AI điều khiển để tiết lộ mối quan hệ giữa KPI, thị trường và thế giới.

Vì thế mà Mastering Data Analytics quyết định mang đến khóa học Data Vizualization in Power BI hoàn toàn miễn phí để các bạn đã và đang tìm hiểu về nội dung này có thể cải thiện kỹ năng vẽ biểu đồ trong Power BI.

Nội dung khóa học bao gồm 2 phần:

  • Phần 1: Fundamental Visual_Hướng dẫn vẽ charts cơ bản trong Power BI
  • Phần 2: Python Visual in Power BI_Hướng dẫn vẽ charts nâng cao trong Power BI

Lưu ý:
* Học viên chỉ được xem video, KHÔNG ĐƯỢC PHÉP tải video dưới mọi hình thức.
* Học viên cam kết bảo mật các thông tin được đánh dấu là chia sẻ riêng và bảo mật cho riêng lớp học mà học viên tham gia bao gồm tất cả tài liệu, giáo trình, video ghi lại lớp học,… Học viên không chia sẻ cho bên thứ ba nào khác, xây dựng lại, hay sử dụng thông tin này cho bất cứ mục đích gì.

Chúc bạn học tốt và ngày càng thành công trong lĩnh vực DA _ Phân tích dữ liệu!