Khóa học T-SQL của MDA hướng dẫn học viên cách sử dụng T-SQL để làm việc với Azure Synapse Analytics, một dịch vụ quan trọng trong việc xử lý và phân tích dữ liệu lớn trên nền tảng đám mây Azure. Khóa học sẽ giúp bạn xây dựng nền tảng vững chắc về T-SQL và áp dụng kiến thức đó vào việc làm việc với Azure Synapse.

Với khóa học T-SQL In Azure Synapse Analytics của Mastering Data Analytics bạn sẽ được trải nghiệm:

  • Các bài tập thực hành do MDA biên soạn
  • Có sử dụng áp dụng các câu lệnh trên Fabric (platform mới nhất vừa được ra mắt)
  • Tách biệt các phần rõ ràng dễ hiểu

Công nghệ được sử dụng: T-SQL, Azure Synapse Analytics, Fabric