1 phút đọc

MS. TRANG NGUYEN, Ph.D

Chị Trang Nguyễn từng là Head of Product and Data Analytics, CIC Data Mining & Analytics, tại đây chị quản lí nhóm gồm 32 nhân sự, công việc chính là xây dựng mô hình Toán, mô hình phân tích dữ liệu kinh doanh cho các khách hàng là hơn 20 Ngân hàng và các tổ chức tài chính.

Trước đó, chị Trang từng tốt nghiệp Thạc sĩ và Tiến sĩ (M.S & Ph.D) chuyên ngành Applied Mathematics, Operations Researches tại University of Florida với điểm GPA tuyệt đối 4.00/4.00 cho cả 2 chương trình này tại Mỹ. Trước đó, chị Trang tốt nghiệp chương trình Applied Mathematics and Informatics tại Hanoi University of Technology với GPA 9.06/10, Thủ Khoa.

Chị Trang đã có hơn 20 công trình nghiên cứu/ bài báo chuyên ngành (Publications) trong chuyên ngành của mình, ngoài ra chị cũng có kinh nghiệm làm việc dày dặn qua các vị trí Senior Researcher (Department of Industrial and Systems Engineering, International University, HCMC National University); Senior Researcher/Engineer (C4I Department, Viettel Research and Development Institute, Viettel Group; Lead researcher in Core Technology Center); Lead Consultant (SIFT Analytics Group, Lead of Technical Department on Advanced Analytics and Optimization in Asia Pacific Area of SIFT AG), Head of Product and Data Analytics (Manager, lead data modeling team to build credit score, fraud score models for lending industry)…

Chị cũng đã làm việc và sử dụng các công nghệ phân tích dữ liệu Advanced Analytics khác nhau như:

  • Experienced: R, MATLAB, Python
  • BI tools: Qlik sense
  • Advanced Analytics tools: SPSS statistics, SPSS Modeler, Alteryx, DataRobot, H2O.AI
  • Optimization tools: Cplex, IBM ILOG DOC
  • Optimization Solver: GAMS, AMPL, PORTA, LINGO