0 phút đọc

MR. JOSEPH TAN

Anh Joseph Tan tốt nghiệp Bachelor of Science, Computer Science, Arcadia University, Glenside, PA, đồng thời sở hữu certified Scrum Master, Scrum Alliance.

Anh đã có hơn 15 năm làm việc về tư vấn Big 4, ngân hàng và dịch vụ tài chính. Anh đã từng đảm nhiệm nhiều vai trò khác nhau như Partner, Technology Advisory; Senior Manager, Financial Services Advisory; Executive Consultant tại các doanh nghiệp hàng đầu tại Mỹ, bao gồm Northpointe Bank, Selene Finance và Ernst & Young, LLP (EY)

Anh Joseph Tan có nhiều kinh nghiệm chuyên sâu về trực quan hóa dữ liệu, thiết kế cơ sở dữ liệu và phát triển phần mềm. Cụ thể là:

  • Cloud Technologies: Azure, AWS
  • Web Technologies: Node.js, React, Angular, MVC, ASP.NET, HTML, CSS
  • Programming: Python, C#, VB.NET, JavaScript, T-SQL, PL/SQL
  • Database: SQL Server, Oracle, MySQL, Data Warehouse, Data Governance, Master Data Management, Dimensional Modeling