1 phút đọc

MR. IMRAN MAJID

Anh Imran Majid tốt nghiệp MBA, Finance & MIS tại Institute of Business Administration, Pakistan.
Anh có kinh nghiệm làm việc với vai trò là Director of Analytics trong lĩnh vực Tài chính. Đặc biệt là các kỹ năng phân tích liên quan đến lợi nhuận khách hàng, mô hình thống kê, kho dữ liệu, thay đổi cách quản lý, dự án chuyển đổi và phân tích dự đoán.

Anh đã có gần 17 năm làm việc ở nhiều vị trí Managing Analytics, Head of Retail Banking Launch Team, Head of Customer Analytics & CRM, Head of Analytics, Head of Data Management, Insights & Complex Reports tại các ngân hàng hàng đầu như HSBC, Barclays, Mashreq, NBAD và FECREDIT.

Trong quá trình làm việc, anh đã phụ trách nhiều dự án quan trọng như chịu trách nhiệm xây dựng Hệ thống Data & Analytics, bao gồm Data, Insights và Phân tích nâng cao; triển khai Chiến lược Dữ liệu với quá trình chuyển đổi Data Warehouse từ On – Premise sang Oracle Cloud; xây dựng và và quản lý Data và Data Quality Framework; xây dựng lộ trình phân tích dữ liệu để đưa ra những kết quả phân tích theo mô hình từ mô tả, dự đoán đến phân tích xu hướng.