MASTERING DATA ANALYTICS

ĐƠN VỊ ĐÀO TẠO PHÂN TÍCH DỮ LIỆU KINH DOANH HÀNG ĐẦU TẠI VIỆT NAM

Power BI Mobile

Làm Việc Với Metrics

Bài viết hướng dẫn cách làm việc với metrics trong ứng dụng di động Power BI. Nó giúp bạn giải thích cách theo dõi số liệu cũng như cách cấp nhật tiến trình.

Read More »
Chat với chúng tôi qua Zalo
Gọi ngay
Ask ChatGPT
Set ChatGPT API key
Find your Secret API key in your ChatGPT User settings and paste it here to connect ChatGPT with your Tutor LMS website.